Rettsstaten

Uten trygghet er friheten sårbar, uten frihet er tryggheten undertrykkelse. I et liberalt samfunn, trenger vi både frihet for den enkelte og trygghet for oss alle.

Som en del av friheten og tryggheten, skal alle mennesker ha rettssikkerhet. Alle skal ha likhet for loven, og du er uskyldig inntil det motsatte er bevis. For å sørge for at enkeltmennesker ikke blir utsatt for overtramp, er allmenn tilgang på rettshjelp elementært. Derfor vil vi utvide og styrke ordningen med fri rettshjelp, så flere får tilgang til det. Det gjelder både for de med norsk statsborgerskap og for de uten.

Det en selvfølge at et velfungerende politi er vitalt for å begrense kriminalitet. Vi vil slå sammen dagens politidistrikt til færre, større og sterkere politidistrikt. Da kan politiet samarbeide lettere og få til mer.

Generell bevæpning av politiet er Unge Venstre skeptisk til. Vi mener politiet skal være handlekraftig, men generell bevæpning vil kunne gjøre samfunnet farligere. Alle gjør feil, også politifolk, og våpen kan gjøre disse feilene fatale.

Vil du være med å bygge et samfunn som er tuftet på disse verdiene?

Bli medlem du også!