Et fritt Hviterussland

En av mange gode grunner til å melde seg inn i Unge Venstre, er vårt internasjonale arbeid. Vi er en av de ungdomspartiene med mest internasjonal aktivitet, med turer til hele verden som er mulig å delta på.

Et av disse prosjektene finner sted i Hviterussland, hvor vi i over ti år har samarbeidet med hviterussiske liberalere som kjemper mot regimet.

Hviterussland er Europas siste diktatur, og har siden 1994 blitt styrt med jernhånd av President Lukasjenko. Hviterussere opplever daglig å bli undertrykt. De mangler grunnleggende friheter og rettigheter. Individer som ytrer seg mot regimet risikerer å bli kidnappet eller miste rett til arbeid og studie.

Unge Venstre ønsker et fritt og demokratisk Hviterussland. Gjør du?

Send UV ditt navn til 2440