EU

Unge Venstre ønsker et samlet, demokratisk og grenseløst Europa som er åpent og inkluderende overfor omverden, og som tar globalt ansvar for de utfordringene vi står overfor i dag. Unge Venstre jobber for at alle europeiske stater, inkludert Norge, samles i EU for å møte felles europeiske utfordringer med felles europeiske løsninger.

 

Med 28 medlemsland, over 500 millioner stemmeberettigede og verdens største økonomi er EU kanskje det viktigste demokratiske prosjektet i verdenshistorien. EU er basert på en idé om at alle europeere, uavhengig av hvor de er født, skal ha muligheten til å reise jobbe og leve i hele Europa. I dag er EU Norges største handelspartner. Omtrent 80 % av alt vi eksporterer går til EU – og cirka 60 % av alt vi importerer kommer fra EU. For at Norge skal kunne handle med EU på denne måten må vi følge de samme reglene som gjelder for resten av medlemslandene i unionen. Derfor har Norge underskrevet EØS-avtalen. Denne avtalen gir Norge rett til å handle med EU nesten som om vi var et medlemsland, samtidig som den pålegger oss å vedta ca. 75 % av EUs lover. EØS-avtalen gir dermed mange fordeler, men har en stor feil: Norge har tilnærmet ingen mulighet til å være med å bestemme over de reglene som skal gjelde for samarbeidet vårt, et samarbeid som står for størsteparten av økonomien vår. Unge Venstre mener derfor at Norge bør melde seg inn i EU.

Det er viktig at Norge deltar i det europeiske demokratiet og utviklingen av de europeiske lovene. Både for å sikre norske interesser, og ikke minst for å bidra til en bedre og fredelig fremtid for alle europeere. For globale problemer, kreves globale løsninger. Unge Venstre mener at alle mennesker fortjener de samme mulighetene, uansett hvor de er født, og at EU er et viktig prosjekt i kampen for rettferdighet.Unge Venstre vil ha:

– En ny europeisk grunnlov, som bygger på føderale prinsipp

– Et større og mer demokratisk EU, med mindre vekt på nasjonalstater og mer vekt på europeisk folkestyre

– Norsk EU-medlemskap