EU og internasjonal politikk

Unge Venstre ønsker et samlet, demokratisk og grenseløst Europa som er åpent og inkluderende overfor omverden, og som tar globalt ansvar for de utfordringene vi står overfor i dag. Unge Venstre jobber for at alle europeiske stater, inkludert Norge, samles i Den Europeiske Union (EU) for å møte felles europeiske utfordringer med felles europeiske løsninger.

Med 28 medlemsland, over 500 millioner borgere og verdens største økonomi er EU kanskje det viktigste demokratiske prosjektet i verdenshistorien. EU er basert på en idé om at alle europeere, uavhengig av hvor de er født, skal ha muligheten til å reise jobbe og leve i hele Europa.

EU er Norges største handelspartner. Omtrent 80 % av alt vi eksporterer og cirka 60 % av alt vi importerer kommer fra EU. EØS-avtalen er altså fundamental for store deler av norsk næringsliv og eksportnæring.  For at Norge skal kunne handle med EU på denne måten må vi følge resten av unionens regelverk. Derfor har Norge underskrevet EØS-avtalen. Denne avtalen gir Norge rett til å handle med EU nesten som om vi var et medlemsland, samtidig som den pålegger oss å vedta deler av EUs lover. EØS-avtalen gir dermed mange fordeler, men har en stor feil: Norge har tilnærmet ingen mulighet til å være med å bestemme over de reglene som skal gjelde for samarbeidet vårt, et samarbeid som står for størsteparten av økonomien vår. Unge Venstre mener derfor at Norge bør melde seg inn i EU.

Unge Venstre vil ha et samlet og demokratisk Europa som er åpent og inkluderende overfor omverdenen, og som tar globalt ansvar for utfordringene verden står overfor. Her er EU sentralt fordi internasjonale problemer krever internasjonale løsninger. Det er viktig at Norge deltar i det europeiske demokratiet og utviklingen av de europeiske lovene. Både for å sikre norske interesser, og ikke minst for å bidra til en bedre og fredelig fremtid for alle europeere.

EU fungerer godt som felles møtepunkt landene i Europa, men er ikke perfekt. Et ja til EU-medlemskap betyr ikke nei til reform, og Unge Venstre anerkjenner betydelige utfordringer i unionen i dag. På tross av dette er EU et historisk vellykket fredsprosjekt som fremmer vekst, samarbeid og samhandling på tvers av landegrensen.

Unge Venstre mener at alle mennesker fortjener de samme mulighetene, uansett hvor de er født, og at EU er et viktig prosjekt i kampen for rettferdighet.

Unge Venstre vil:

– ha en europeisk grunnlov for et føderalt EU

– en styrket felles utenrikspolitikk i EU, slik at EU i større grad får en felles stemme utad

– fjerne CAP-samarbeidet og erstatte det med et nytt system basert på lave tollmurer mot land utenfor EU-samarbeidet og minimale landbrukssubsidier innad i EU.

– at EU må sikre at planene for å hindre dumping av mat gjennomføres.

– ha et tettere Europeisk samarbeid for å takle flyktningsituasjonen vi ser i verden idag, og for å sikre human behandling av flyktninger og samtidig ha kontroll over grensene

– At Norge blir med i EU