Klima

Det miljøvennlige alternativet skal være det beste, billigste og enkleste.

Klimakrisen er vår tids største utfordring.  I årene som kommer må norske klimagassutslipp kuttes kraftig og på noen tiår skal vi bli et nullutslippssamfunn. Det vil kreve store endringer, men gir oss også store muligheter.

I Unge Venstre er vi opptatt av å bruke denne omstillingen til å forme et bedre samfunn. Vi skal bygge ut jernbane så toget går oftere og raskere. I distriktene skal det bli flere busser og kollektivtrafikk må bli billigere.

Vi skal støtte de som ønsker å skape ny teknologi som kutter utslipp. Effekten av dette så vi da Hydro ville lage miljøvennlig aluminium på sin fabrikk i Karmøy. Det at vi hadde tilført penger til et klimateknologifond, gjør at de nå investerer 4 milliarder i nye arbeidsplasser og lavere klimagassutslipp. Det er grønn vekst i praksis og det skaper teknologi vi kan selge til resten av verden. Vi trenger mer forskning og det må lønne seg for bedrifter å investere i de grønne løsningene.  

Det skal bli billigere å velge miljøvennlig og dyrere å forurense slik at det alltid lønner seg å velge miljøvennlig. Vi vil bygge ut grønn infrastruktur – som hurtigladere for elbil og fornybar energi over hele landet.

Skal verden nå målene vi satt oss i klimaavtalen fra Paris betyr det at oljealderen går mot slutten. Dersom vi brenner alle de fossile ressursene som er funnet vil den globale temperaturen stige med over to grader. Mye olje og gass kommer til å måtte bli liggende under bakken. Det innebærer også stor risiko for norsk økonomi og vi mener derfor det er på tide å slutte å åpne nye områder for oljeleting.

Klimaforandringene er et globalt problem som krever globale løsninger. Dagens rike land har gjennom historien hatt de største utslippene og har høyest utslipp per innbygger, derfor må vi være fremtidsrettet og hjelpe de mindre privilegerte landene frem, slik at de kan nyte godt av grønn teknologi.

Unge Venstre vil ha:

– Bindende internasjonale klimaavtaler

– Økonomiske incentiver for å velge miljøvennlig og større satsing på kollektivtrafikk

 

– Økte investeringer i grønn energi og ny teknologi.