Utdanning

Skolen er til for at elever skal kunne utfolde og utvikle seg, både faglig og personlig. I skolen rustes elevene for resten av livet, arbeidsliv og senere studier. Veldig mye er bra med norsk skole, men fortsatt er det for mange som faller fra og ikke fullfører skolegangen sin. Unge Venstre mener man trenger en skole der alle elever blir sett, der alle blir gitt reelt tilpasset opplæring, og med lærere som har de verktøyene de trenger for å kunne gi god undervisning. For å få til det trenger man større frihet i skolen.

Det er viktig at alle elever har de samme mulighetene, men det betyr ikke at målet er at alle elever skal lære det samme. For at alle skal få lov til å utvikle talentene sine, er man nødt til å sikre større frihet både i valg av fag og hvilken skole man ønsker å gå på. Unge Venstre ønsker å gi fritt skolevalg på tvers av fylkesgrensene og sikre at skolene har mulighet til å tilby flere valgfag gjennom hele skoleløpet. Lærere må i større grad kunne legge opp egen undervisning på den måten de ønsker, samtidig som elevene skal ha mulighet til å evaluere sine lærere. Unge Venstre tror at lærere som har større frihet, underviser med større engasjement og på en bedre måte.

Unge Venstre tror ikke på de enkle løsningene. Når fraværet og frafallet i videregående skole er høyt, må man se på hvorfor, ikke sette inn enkle tiltak som fraværsgrensen. For mange handler fravær om at man ikke trives på skolen eller at man har psykiske problemer. Det kan også være helt andre grunner til at man sliter med å få til å gå på skolen – hver elev er forskjellig. Det som uansett ikke nytter, er å tvinge elever til å møte opp til undervisning de ikke får noe ut av. Derfor er det viktig å styrke rådgivningstjenesten, sørge for at helsesøster er på skolen når elevene har behov for det og å sørge for at lærerne har mulighet, tid og kompetanse til å kunne hjelpe og tilpasse for eleven.

Den viktigste ressursen i skolen er læreren. Derfor er det viktig at man har motiverte og dyktige lærere. Gjennom å ha sikret at lærerutdanningen blir en 5-årig mastergrad, og ved å fortsette å sikre enda flere lærere rett til etter- og videreutdanning, øker man statusen på læreryrket. Men lærere trenger også tillit for å kunne utføre jobben sin best mulig. Større frihet i undervisningsmetoder og mer tid for lærerne til elevene er helt avgjørende for å få til en liberal og god skole. Unge Venstre tror at skolen blir bedre for elevene med dyktige og engasjerte lærere, som har kompetansen og tiden til å se og utvikle hver enkelt elev.

 

Unge Venstre vil:

Avvikle fraværsgrensen

– Gi fritt skolevalg på tvers av fylkesgrensene

– Styrke rådgivertjenesten

– Sørge for flere helsesøstre og psykologer i skolen

– Øke statusen på læreryrket og styrke læreres kompetanse