Internasjonalt arbeid

En av mange gode grunner til å melde seg inn i Unge Venstre, er vårt internasjonale arbeid. Vi er en av de ungdomspartiene med mest internasjonal aktivitet, med turer til hele verden som er mulig å delta på.

Et av disse prosjektene foregår i Midtøsten, hvor du kan møte unge fra Libanon, Egypt og Tyrkia. Liberal Cooperation baserer seg på utveksling av erfaringer fra unge liberale fra ulike deler av verden, hvor det likevel er mer som knytter oss sammen enn som skiller oss. Sammen utvikler vi politikk som vi prøver å fremme til vår internasjonale paraplyorganisasjon.

Et annet prosjekt foregår i Sør-Kaukasus, med Armenia, Georgia og Aserbajdsjan. Konfliktene i regionen stikker dypt, og har mange lag, likevel er det en konflikt som på mange måter er glemt. Prosjektet Liberal Future søker å spre kunnskap om konfliktene samtidig som det åpner en dialogarena for ungdom som sjelden eller aldri møtes. Seminarene finner sted i Georgia for det er vanskelig/umulig for Armenere og Aserbajdsjanere å reise til hverandres land.

Et av de tidligere prosjektene har funnet sted i Hviterussland, hvor vi i over ti år samarbeidet med hviterussiske liberalere som kjemper mot regimet.

Hviterussland er Europas siste diktatur, og har siden 1994 blitt styrt med jernhånd av President Lukasjenko. Hviterussere opplever daglig å bli undertrykt. De mangler grunnleggende friheter og rettigheter. Individer som ytrer seg mot regimet risikerer å bli kidnappet eller miste rett til arbeid og studie.