Rus

Unge Venstre mener at vi skal hjelpe rusbrukere fremfor å straffe dem. Utgangspunktet for politikk må være kunnskap, ikke fordommer og moralisme. Norge ligger i europatoppen for overdosedødsfall per innbygger. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Vårt viktigste prinsipp i ruspolitikken er å gi de som kjemper med rusmisbruk et bedre og tryggere liv. De plassene hvor man har klart å minke problematikken knyttet til rus er Portugal og Zürich. Fellesnevneren for de to, er at man har skapt trygge rammer rundt livene til de som sliter aller mest.

Unge Venstre ønsker å styrke behandlingstilbudet til dem som har problemer med rus og tilby heroin-assistert behandling til dem som sliter aller mest. Dette vil ikke bare gi mer verdighet til dem som sliter, men vil også gjøre samfunnet tryggere og varmere.

Ønsker du å hjelpe oss i kampen for de vanskeligstilte i samfunnet? Send UV til 2440