Privatliv

Privatliv er en forutsetning for frihet. Det å ha et rom som bare er ditt, hvor du bestemmer hvem som har tilgang er en sentral del av det å være et selvstendig individ. Det er en menneskerettighet ingen kan frata deg.

Nye teknologier gir oss en rekke muligheter, men setter også personvernet under press på nye måter.

Unge Venstre vil sikre at vi også i fremtiden kan ha et privatliv. Vi krever en ny personvernskommisjon som skal gå igjennom personvernets stilling og komme med forslag til hvordan vi kan sikre at retten til privatliv også i fremtiden skal ha en sterkt stilling.