Rus

Unge Venstre mener rusmisbrukere skal møte hjelp og ikke straff fra samfunnet. Utgangspunktet for politikk må være kunnskap, ikke fordommer og moralisme. Norge ligger i europatoppen for overdosedødsfall per innbygger, med rundt 260 overdosedødsfall hver år. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Vårt viktigste prinsipp i ruspolitikken er å gi de som kjemper med rusmisbruk et bedre og tryggere liv. De plassene hvor man har klart å minske problematikken knyttet til rus er Portugal og Zürich. Fellesnevneren for de to, er at man har skapt trygge rammer rundt livene til de som sliter aller mest.

Kampen mot narkotika har feilet, ressursene skal ikke brukes på å jage etter brukere, men slå bein under kartellvirksomheter. Vi vil legalisere og regulere omsetningen av alle narkotiske stoffer. Slik vil man få en bedre kontroll på de illegale markedene, hindre finansiering av  terrorvirksomhet via salg og produksjon av ulovlige stoffer, og gjøre narkotiske midler mindre tilgjengelige for mindreårige og unge mennesker.

I denne stortingsperioden har Venstre fått gjennomslag for en opptrappingsplan for styrket helsehjelp til rusavhengige med en ramme på 2,4 milliarder kroner. Vi har begynt å bevege oss i en retning der rusavhengige kan få behandling fremfor straff. Venstre har fått gjennomslag for et narkotikaprogram med domstolskontroll – dette vil si at rusavhengige kan få tilbud om hjelp i stedet for å bli kastet i fengsel ved kriminalitet begått i desperasjon på grunn av rusen.

Videre vil vi innføre heroinassistert behandling for de tyngste brukerne, noe som vil sikre bedre helse og verdighet til de som sliter aller mest.

Unge venstre ønsker å fortsette arbeidet for å styrke rusomsorgen i Norge. Det handler om menneskeliv.