Aldri har så mange vært på flukt i verden som i dag. Ikke alle kan hjelpes der de er.

 

Unge Venstre vil at Norge skal være en trygg havn for mennesker som søker beskyttelse. Vi kjemper for en human asyl- og flyktningpolitikk. Vi vil ta vare på folk på flukt, og krever at Norge tar en større del av ansvaret for de svakeste i verden.

INGEN VELGER HVOR I VERDEN DE BLIR FØDT.

Ingen velger å bli født i krig og konflikt. Ingen velger å leve i utrygghet. Ingen velger å rømme fra hjemlandet sitt. Å være på flukt er ikke et valg. 

Verden står i dag overfor den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. 68,5 millioner mennesker er på flukt. Over halvparten av dem er barn.

 

Ingen burde straffes for å bli født feil sted til feil tid. Vi som er født i Norge har vært heldige, men det betyr også at vi har et ansvar for å hjelpe mennesker som ikke har vært like heldige som oss.

Derfor vil vi:

  • Ta imot flere kvoteflyktninger

  • Gi mer nødhjelp til krigsherjede områder

  • Ha mer internasjonalt samarbeid for å løse flyktningkrisen

TA VARE PÅ BARN PÅ FLUKT.

Hvert femte sekund legger et nytt barn ut på flukt. Barn er mer sårbare enn voksne, og særlig utsatt for overgrep, sult og mangel på rent vann. Kun halvparten av verdens flyktningbarn går på skole. Mange tvinges inn i barnearbeid og menneskehandel. De har gjerne rømt fra dramatiske omstendigheter, mistet alt de eier, og sett nære familiemedlemmer drept. 

Unge Venstre mener at barnets beste alltid må veie tyngst. Barn er uansett barn, uavhengig av hvor de kommer fra eller landet de har rømt fra. 

OGSÅ I NORGE ER BARN PÅ FLUKT SÅRBARE.

Barn på flukt er ikke bare sårbare i krig og konflikt. Også norske myndigheter svikter barn på flukt.

Barn i asylmottak har ikke rett på barnehageplass før endelig vedtak om oppholdstillatelse er fattet. Ungdom som har fått avslag på asyl, har ikke rett til videregående opplæring. Dette gjør at barn på flukt står utenfor utdanning. Deres rettigheter blir ikke ivaretatt, og de får ikke utviklet seg som andre barn.

Ingen barn burde forskjellsbehandles ut fra hvilken nasjonalitet de har. Unge Venstre krever at barn på flukt skal få like rettigheter som norske barn. 

Derfor vil vi:

  • Gi barn som søker asyl i Norge rett til barnehageplass og skolegang

  • At barnets beste alltid skal veie tyngst i asylsaker

GRATULERER MED DAGEN, DU SENDES UT AV LANDET.

Ikke alle gleder seg til 18-årsdagen sin. I Norge sitter det hundrevis av barn på mottak som kun har opphold inntil de fyller 18 år. Deres hverdag er preget av usikkerhet. Mange sliter med angst, søvnproblemer og selvskading. Det er psykisk belastende å ikke kunne forutsi sin fremtid.

Praksisen med midlertidig opphold til barn på flukt gjør dem utrygge og redde. Mange barn forsvinner fra asylmottak, trolig fordi de frykter å bli returnert når de fyller 18 år. Vi vet lite om hva som skjer med de etter de forsvinner. 

 

Disse barna går på norsk skole og lærer seg norsk. De kjenner ikke krigen i landet de kom fra. Likevel mister de alle rettigheter i Norge når de blir myndige. 

Derfor vil vi:

  • At barn som har rømt alene skal få varig oppholdstillatelse når de kommer til Norge

  • At barnevernet skal ha omsorgsansvar for barn som søker asyl alene

ER DU ENIG MED UNGE VENSTRE?

Unge Venstre mener at Norge har en plikt til å ta imot mennesker på flukt. I møtet med grov urettferdighet vektlegger vi raushet, solidaritet og medmenneskelighet. Vi kjemper hver eneste dag for en mer human asyl- og flyktningpolitikk. 

 

For at vi skal få gjennomslag for en politikk som tar vare på folk på flukt, trenger vi flere medlemmer. Med flere medlemmer får vi mer innflytelse. Støtt oss, og bli medlem i dag.