Ikke alle gleder seg til 18-årsdagen sin. I Norge sitter det hundrevis av barn på mottak som kun har opphold inntil de fyller 18 år. Deres hverdag er preget av usikkerhet. Mange sliter med angst, søvnproblemer og selvskading. Det er psykisk belastende å ikke kunne forutsi sin fremtid.

Praksisen med midlertidig opphold til barn på flukt gjør dem utrygge og redde. Mange barn forsvinner fra asylmottak, trolig fordi de frykter å bli returnert når de fyller 18 år. Vi vet lite om hva som skjer med de etter de forsvinner. 

 

Disse barna går på norsk skole og lærer seg norsk. De kjenner ikke krigen i landet de kom fra. Likevel mister de alle rettigheter i Norge når de blir myndige. 

Derfor vil vi:

  • At barn som har rømt alene skal få varig oppholdstillatelse når de kommer til Norge

  • At barnevernet skal ha omsorgsansvar for barn som søker asyl alene

ER DU ENIG MED UNGE VENSTRE?

Unge Venstre mener at Norge har en plikt til å ta imot mennesker på flukt. I møtet med grov urettferdighet vektlegger vi raushet, solidaritet og medmenneskelighet. Vi kjemper hver eneste dag for en mer human asyl- og flyktningpolitikk. 

 

For at vi skal få gjennomslag for en politikk som tar vare på folk på flukt, trenger vi flere medlemmer. Med flere medlemmer får vi mer innflytelse. Støtt oss, og bli medlem i dag.