Velkommen til Hordaland Unge Venstre

Tida går, dei gjenstridige består. Hordaland Unge Venstre er eitt av dei største og mest tradisjonsrike fylkeslaga i Unge Venstre. Bli med på spanande temamøte, lærerike skuleringar og sosiale arrangement!


Leder: Agnes Hoshovde Bernes
Tlf: 90787545
Mail: bernesagnes@gmail.com

 

Nestleder: Ingrid Kvia Reime
Tlf: 46893077
Mail: ingridkvia@gmail.com

 

Nestleder: Andreas Myrseth Kolstad
Tlf: 95232225
Mail: andreasmk@me.com

Unge Venstre vil setje deg i sentrum. Du skal gjere akkurat kva du vil, så lenge det ikkje går ut over andre.

Bli med på moroa i Unge Venstres vakraste fylkeslag! Vårt største lokallag er Bergen Unge Venstre. Dei arrangerer medlemsmøte kvar mandag kl. 18.00 på Kvarteret i Bergen sentrum.

Me har også lokallag på Askøy, i Sunnhordland, og i Nordhordland. I tillegg har me Unge Venstre NHH, og Bergen Liberale Studenter som er aktive i studentpolitikken. Har me ikkje lokallag der du bur? Ta kontakt med Agnes, så lager me eitt!

Vil du vere med på laget?
Send «UV Namn Etternamn» til 2440 då vel! (50,-)

Pb 45 Nygårdstangen, 
5838 Bergen