Velkommen til Hordaland Unge Venstre

Tida går, dei gjenstridige består. Hordaland Unge Venstre er eitt av dei største og mest tradisjonsrike fylkeslaga i Unge Venstre. Bli med på spanande temamøte, lærerike skuleringar og sosiale arrangement!


Leder: Agnes Hoshovde Bernes
Tlf: 90787545
Mail: bernesagnes@gmail.com

 

Nestleder: Andreas Myrseth Kolstad
Tlf: 95232225
Mail: andreasmk@me.com

 

Nestleder: Mathias Reistad
Tlf: 41381512
Mail: mathiasreistad1498@gmail.com

Unge Venstre vil setje deg i sentrum. Du skal gjere akkurat kva du vil, så lenge det ikkje går ut over andre.

Bli med på moroa i Unge Venstres vakraste fylkeslag! Vårt største lokallag er Bergen Unge Venstre. Dei arrangerer medlemsmøte kvar mandag kl. 18.00 på Kvarteret i Bergen sentrum.

Me har også lokallag på i Sunnhordland, Voss og i Nordhordland. I tillegg har me Unge Venstre NHH, og Bergen Liberale Studenter som er aktive i studentpolitikken. Har me ikkje lokallag der du bur? Ta kontakt med Agnes, så lager me eitt!

Vil du vere med på laget?
Meld deg inn her!

Pb 45 Nygårdstangen, 
5838 Bergen

 • Ut med moms – Inn med bærekraft
 • (Fråsegn vedtatt på årsmøte til Hordaland Unge Venstre 13 januar 2018) Verden har et bærekraftsproblem. Rike land som Norge bruker mye mer naturressurser enn det vi burde. I...

  Les mer!

 • Illustrasjon av Baard Salvesen

 • Kjøtt må dyrkes i laboratorier
 • (Vedtatt fråsegn på Hordaland Unge Venstre sitt årsmøte 13 januar 2018) Verdens befolkning og behov for mat øker raskt. Samtidig er utviklingen av antibiotikaresistens et økende problem, som...

  Les mer!

 • Mer selvstendig tenking og kreativitet i skolen
 • (Vedtatt fråsegn på Hordaland Unge Venstre sitt årsmøte) Dagens skolesystem ble designet i den industrielle tiden, med mål om å trene elevene til å bli gode fabrikkarbeidere. Skolesystemets...

  Les mer!