EU og internasjonalt samarbeid

Grenseløse utfordringer krever grenseløse svar. Vi trenger mer internasjonalt samarbeid for å takle store utfordringer som klimakrisa og flyktningkrisa. Unge Venstre ønsker en verden uten landegrenser der kan man bo hvor man vil, jobbe hvor man vil og studere hvor man vil. Vi ønsker mer internasjonal frihandel og vi sier ja til norsk EU-medlemskap.

EU-medlemskap

Unge Venstre vil at Norge skal søke EU-medlemskap. Grenseløse utfordringer krever grenseløse svar, og EU er den beste løsningen for å takle morgendagens utfordringer. Vi trenger et sterkt EU for å takle klimakrisen, flyktningkrisen og andre spørsmål som hvert enkelt land ikke kan løse individuelt. Vi trenger et Norge som blir hørt i EU-systemet, og som kan være i rommet der avgjørelsene som påvirker oss tas, og ikke på gangen utenfor.

Migrasjon

Aldri før har det vært så mange mennesker på flukt som det er i dag. Millioner har måttet flykte fra hjemmene sine på grunn av krig og elendighet. Unge Venstre vil at vi skal ta en større del av ansvaret for verden rundt oss. Vi kjemper for at Norge skal være en trygg havn for de som har vært på flukt.

Frihandel

Frihandel gjør verden rikere og tryggere. Handel på tvers av landegrenser har knyttet land tettere sammen. Antallet fattige mennesker har blitt drastisk redusert de siste tiårene, men det er fortsatt én milliard som lever i absolutt fattigdom. Unge Venstre vil ha mer frihandel fordi økt velstand gir bedre liv.