Uttalelser

Side 1 av 7

2
Mindre matsvinn er vinn-vinn

Årlig kastes det 355 000 tonn mat, som til sammen kunne ha mettet 900 000 mennesker noe som tilsvarer klimagassutslipp fra omtrent 375 000 biler (tilsvarer omtrent 1...

Les mer!

2
En smartere alkoholpolitikk

Vedtatt på landsstyremøtet 18.12.16 Over tid har det vært en skjev utvikling av alkoholavgiftene, hvor særlig forholdet mellom øl, vin og brennevin er endret i gal retning. Siden...

Les mer!

2
Nei til dumping av gruveavfall i sjø – ja til avgift på gruveavfall

Vedtatt av landsmøtet 23.10.16 I starten av september møttes International Union for Conservation of Nature (IUCN), som er det internasjonale rådgivningsorganet for miljøvern, for å meisle ut retningslinjer...

Les mer!

2
Norge trenger fortsatt reformer

Vedtatt av landsmøtet 22.10.16  Tre år etter valget i 2013 har mye endret seg i Norge og verden. Arbeidsledigheten og mennesker på flukt er i kontinuerlig økning. Videre...

Les mer!

2
Alle løsninger må tas i bruk for et klimavennlig landbruk

Vedtatt av landsmøtet 23.10.16 Landbruket er en av Norges viktigste næringer, men dagens matproduksjon bringer med seg en rekke problemer. Landbruket i Norge står for utslipp av 4,4...

Les mer!

2
Følg barnekonvensjonen, beskytt barn i israelske fengsler

Vedtatt av landsstyret 2. oktober 2016 På den okkuperte Vestbredden er i dag arrestasjonen av palestinske barn overdreven og altfor vanlig. Ifølge barnekonvensjonen skal barn kun fengsles som...

Les mer!

2
28 millioner barn på flukt

Vedtatt av landsstyret 2. oktober 2016 I følge en ny rapport fra UNICEF er hele 28 millioner barn verden over på flukt grunnet voldelige konflikter. Selv om barn...

Les mer!

2
Bedre land-til-land rapportering

Vedtatt av landsstyret 2. oktober 2016 Flernasjonale selskaper unngår i dag å betale enorme summer i skatt til fellesskapet. Land-for-land rapportering gjør det enklere for innbyggerne å vite...

Les mer!

2
Ei fredeleg løysing i Nagorno-Karabakh

Uttalelse vedtatt på sentralstyremøtet 25.09.16 Konflikten i den sjølverklærte republikken Nagorno-Karabakh, mellom Armenia og Aserbajdsjan, har vore pågåande sidan 1988, og ser ikkje ut til å ha noko...

Les mer!

2
Stopp folkemordet på Yazidiene

Uttalelse vedtatt på landsstyremøtet 15.07.2016 Den 15. juni publiserte en ekspertgruppe utpekt av FNs høykommisær for menneskerettigheter (OHCHR) en rapport som fastslår at IS (Daesh) systematisk begår folkemord på...

Les mer!