Uttalelser

Side 1 av 7

2
Stans returen av mennesker til utsatte områder

Vedtatt av sentralstyret 28. mai 2017 Regjeringen med støtte fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet avskaffet det såkalte rimelighetsvilkåret for internflukt. Dette betyr at mange nå returneres til et liv...

Les mer!

2
Et parlamentarisk EU

Vedtatt av sentralstyret 25. mars 2017   EU har gjennom flere tiår utviklet seg til å bli en av de mest sentrale arenaene for europeisk politikk. Innflytelsen fra...

Les mer!

2
Cybersikkerhet må ikke gå på bekostning av personvernet

Vedtatt av landsstyret 4. mars 2017 Etter valget i USA har amerikanske etterretningsorganisasjoner konkludert med at Russland sto bak cyberangrepet som blant annet rammet demokratenes nasjonalkomité, og dermed...

Les mer!

2
Rettferdig global handel – ein forbrukarsak

Vedtatt av landsstyret 4. mars 2017 Rettferdig global handel er viktig for å sikra at og fattige land kan få ein betre økonomi, men den globale industrien står...

Les mer!

2
Nei til revidering av naturmangfoldloven

Vedtatt av landsstyret 4. mars 2017   Unge Venstre anmoder Venstres Stortingsgruppe å ikke gå med på en revidering av naturmangfoldloven i bytte mot et høyere bestandsmål.  ...

Les mer!

2
Ja til fortsatt privatliv på nett

Vedtatt av sentralstyret 03.02.17   Det regjeringsoppnevnte Lysne-utvalget har anbefalt at det innføres et såkalt «digitalt grenseforsvar» i Norge. I realiteten vil det føre til masseovervåkning av norske...

Les mer!

2
Mindre matsvinn er vinn-vinn

Årlig kastes det 355 000 tonn mat, som til sammen kunne ha mettet 900 000 mennesker noe som tilsvarer klimagassutslipp fra omtrent 375 000 biler (tilsvarer omtrent 1...

Les mer!

2
En smartere alkoholpolitikk

Vedtatt på landsstyremøtet 18.12.16 Over tid har det vært en skjev utvikling av alkoholavgiftene, hvor særlig forholdet mellom øl, vin og brennevin er endret i gal retning. Siden...

Les mer!

2
Nei til dumping av gruveavfall i sjø – ja til avgift på gruveavfall

Vedtatt av landsmøtet 23.10.16 I starten av september møttes International Union for Conservation of Nature (IUCN), som er det internasjonale rådgivningsorganet for miljøvern, for å meisle ut retningslinjer...

Les mer!

2
Norge trenger fortsatt reformer

Vedtatt av landsmøtet 22.10.16  Tre år etter valget i 2013 har mye endret seg i Norge og verden. Arbeidsledigheten og mennesker på flukt er i kontinuerlig økning. Videre...

Les mer!