Uttalelser

Side 1 av 8

2
Klimadugnaden krever europeisk kraftsamarbeid: – Norge må si ja til EUs tredje energipakke

Vedtatt av landsstyret 18.03.2018 EUs tredje energipakke ble vedtatt i EU i 2009. Målet med den tredje energipakken er å gjøre energimarkedet i Europa så effektivt som mulig...

Les mer!

2
Yrkesfag for fremtiden

Vedtatt av landsstyret 18.03.2018 Ca. 40 prosent av elevene som starter yrkesfaglige løp på videregående skole i Norge, fullfører ikke utdanningen i løpet av fem år. Det vil...

Les mer!

2
Paradise Papers må føre til mer enn prat

Vedtatt av sentralstyret november 2017 I 2016 våknet verdenssamfunnet til storslagne avisoppslag om hvordan verdens rikeste mennesker skjuler sine eiendeler i skatteparadiser. Lekkasjen av “Panama Papers” førte til...

Les mer!

2
Utdanning som eit vindauge mot verda

Vedtatt av landsmøtet 2017 Verda blir stadig mindre. Kriser, identitetar og kulturar møtast i større omfamn enn før. I tider med aukande internasjonal handel og eit stadig meir...

Les mer!

2
En skole for alle

Vedtatt av Unge Venstres landsmøte 2017 Kapittel 1: Frihet i skolen Alle elever er forskjellige og lærer på forskjellige måter. En god skole evner å tilpasse undervisningen for...

Les mer!

2
Verdige forhold på Trandum

Hvert år sperres flere tusen mennesker inne på Trandum utlendingsinternat, som siste stopp før de skal sendes ut av Norge. Dette er mennesker myndighetene frykter vil rømme før...

Les mer!

2
Norge trenger rusreform

Vedtatt av landsmøtet 2017.  I denne stortingsperioden må arbeidet med en ny ruspolitikk starte. Det første skrittet på veien er å nedsette en Norsk Offentlig Utredning (NOU) som...

Les mer!

2
En utviklingspolitikk for fremtiden

Vedtatt av landsmøtet 2018 Internasjonal handel er i dag en essensiell del av verdensøkonomien og økonomien til de enkelte land. Utviklingen har vist at en friere og åpen...

Les mer!

2
Stopp konsentrasjonsleiren i Tsjetsjenia

Vedtatt av sentralstyret i mars 2017 Den siste tida har ein i Tsjetsjenia sett ein særs negativ utvikling i tilhøva for skeive. I overkant av 100 skeive har...

Les mer!

2
For en bedre verden trenger vi en bedre ruspolitikk

Vedtatt av landsstyret 9. juni 2017 Canadas liberale regjering ønsker nå å legalisere cannabis. Avgjørelsen er gjort i tråd med ekspertutredninger for regjeringen og nøye forarbeid. Canadas tiltak...

Les mer!