Uttalelser

Side 8 av 8

2
Klimaflyktninger er også flyktninger

Uttalelse vedtatt av Unge Venstres 75.ordinære landsmøte 2014 i Larvik: Klimaflyktninger er ikke som andre flyktninger. I følge FNs flyktningkonvensjon defineres en flyktning som en person som «har flyktet...

Les mer!

2
Nasjonal lisens for pengespill

Uttalelse vedtatt av Sentralstyret 25. januar 2015: Nordmenn bruker store penger på spill hos utenlandske spillselskaper, men med dagens lovgivning kan ikke norske myndigheter regulere pengespill som tilbys...

Les mer!

2
Anerkjenn Palestina som stat

Uttalelse vedtatt av Sentralstyret 25. januar 2015: Konflikten mellom Palestina og Israel har vært en verkebyll i Midtøsten i over 65 år. Selv om målet hele tiden har...

Les mer!

2
Fremtidsrettet handel med forsvarsmateriell

Norge er en betydelig aktør innen både produksjon og eksport av forsvarsmateriell. Bare i 2012 eksporterte Norge materiell for en verdi rett i underkant av 4,6 milliarder kroner....

Les mer!

2
En mer rettferdig adopsjonsordning

I en verden bestående av 40 millioner foreldreløse barn adopterer stadig færre nordmenn barn fra utlandet. Unge Venstre mener denne utviklingen går i feil retning. Dessverre foregår det...

Les mer!

2
Eiendomsskatt

Scheel-utvalgets utredning «Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi» har invitert til en debatt om hvorvidt hele skattesystemet trenger en overhaling. Utvalget foreslår å kutte selskapsskatten til 20 %, og...

Les mer!

2
Stat og religion

Uttalelse vedtatt av Landsstyret 28.08.14: Mange land har et sterkt forbindelse mellom stat og religion. Staten kan kontrollere religionen, derav også religiøse praksiser, og på den måten blande...

Les mer!

2
Våpenhvile i Gaza – NÅ!

Uttalelse vedtatt av Landsstyret 28.08.14: 8. juni beordret Israels statsminister Benjamin Netanyahu det israelske militæret til å starte en bakkeoffensiv på Gazastripen etter en rekke rakettangrep fra Hamas....

Les mer!

2
Nei til Oslo-OL 2022

Uttalelse vedtatt av Landsstyret 28.08.14: Et vinter-OL i 2022 vil bety minst 20 milliarder i nettokostnader for staten, og historien har vist at risikoen for budsjettoverskridelser er betydelig....

Les mer!