Klima og miljø

Det miljøvennlige alternativet skal være det beste, billigste og det enkleste.

Stans oljeletingen. 

Vi har allerede funnet mer olje enn det kloden tåler. Her i Norge har vi tjent oss rike på oljeeventyret, men det å forlenge oljealderen er ikke kompatibelt med å nå klimamålene vi har satt oss. Derfor ønsker ikke Unge Venstre å åpne flere oljefelt på norsk sokkel. 

Mer fornybar energi.

Norge må bli et fornybarsamfunn. Vi har gode forutsetninger for å lede an i fornybarrevolusjonen internasjonalt, men da må vi satse massivt på grønn teknologi og grønne bedrifter. Det krever at politikere tør å prioritere fremtiden over kortsiktige gevinster. 

Vern av sårbare naturområder.

Det er viktig å ta vare på naturen vår. Den skal vi overlate til barna våre i like god stand som da vi fikk den fra våre foreldre. Derfor ønsker Unge Venstre å verne en større del av norsk natur, slik at fremtidige generasjoner kan få like stor glede av den som vi har hatt.