Konstanse Løfors

1. nestleder

Jeg er med i Unge Venstre fordi alle mennesker har rett til frihet og muligheter. Derfor trenger vi en flyktningpolitikk som tar vare på de svakeste, en skole som vekker nysgjerrighet og interesse hos alle elever, og en klimapolitikk som gjør at også fremtidens generasjoner kan leve gode og frie liv. I Unge Venstre er vi ikke redde for å tenke nytt, og ta modige standpunkt som fremtiden er avhengig av.