Leder i Unge Venstre

Sondre Hansmark

Politiske henvendelser

E-post: sondre@uv.no

Tlf: 99 39 55 36

Generalsekretær i Unge Venstre

Solveig Hillestad

Henvendelser om organisasjon