Landsstyret

Landsstyret er Unge Venstres høyeste beslutningsorgan mellom landsmøtene. Det består av 19 medlemmer valgt av fylkene, seks personer valgt av landsmøtet (direktevalgte), en representant fra Liberale Studenter, i tillegg til sentralstyret. Her finner du oversikt og kontaktinformasjon til de direktevalgte.

Espen Hansmark Persen (19), direktevalgt

   

Eg er med i Unge Venstre for å kunne få moglegheiten til å tale saka for dei svakare i samfunnet, dei som fell utanfor og dei som ikkje finn sin rette stad. Alt dette gjer eg sjølvsagt på nynorsk.

Daniel Gangeskar (20), direktevalgt

   daniel.gangeskar@venstre.no

Jeg er med i Unge Venstre fordi jeg ønsker å gjøre en forskjell. Unge Venstre er stemmen til de som ikke har en sterk stemme i samfunnet. Unge Venstre tar også opp kampen for et rettferdig samfunn, samtidig som de har forståelse for at mennesker ønsker å leve forskjellige liv.

Vilde Sofie Nohr (18), direktevalgt

   vildesofie@gmail.com | 96225174

For meg er det viktigste å ta kampen for klimaet og for de svakeste i samfunnet vårt. Samtidig vil jeg gi hvert enkelt menneske så mye frihet som mulig, slik at man kan leve det livet man selv ønsker å leve. Derfor er jeg med i Unge Venstre.

Knut Øye Brandsås (20), direktevalgt

   knut.o.brandsaas@gmail.com | 47633550

Nasjida Noorestany (20), direktevalgt

   

Jeg er med i Unge Venstre fordi jeg tror at liberalismens underveistankegang gjør oss i stand til å møte de utfordringene vi står ovenfor på en best mulig måte. Klimakampen, flyktningekrisen og rusproblematikken er alle eksempler på komplekse saker som ikke kan møtes med en bastant, konservativ tankegang, men som krever at vi ser på nyansene for å finne nye, gode løsninger.

Malin Elisabeth Sviland (18), 1. vara til direktevalgt

   malinelisabeth@live.no | 41357027

Jeg er med i Unge Venstre fordi det er ungdomspartiet som tar opp kampen for en ansvarlig klimapolitikk og de svakeste i samfunnet. Det er med en liberal og hjertevarm politikk man får de beste tiltakene for rusmisbrukere, barn med en vanskelig oppvekst, asylsøkere, flyktninger og våre framtidige generasjoner. Alle skal ha det samme utgangspunktet, men med friheten til å leve det livet man selv ønsker.

Vilde Ystmark (17), 2. vara til direktevalgt

   vilde.ystmark@live.no | 97178740

Liberalisme er for meg en nydelig kombinasjon av stor grad av frihet til deg, sammen med en hjelpende hånd når dette behøves. Dette kan ses i ruspolitikken hvor vi samtidig som vi vil myke opp lovgivningen på bruk av rusmidler, vil hjelpe personer med rusproblemer, heller en og straffe de. Moral kan ikke alltid være førende for hva som skal være lovlig og ulovlig. Som liberaler tror jeg at det er viktig å skille mellom min subjektive moral, og hva som objektivt skal være rett og galt. Derfor er jeg liberal å derfor er jeg medlem i Unge Venstre.

Tobias Bashevkin (23), 3. vara til direktevalgt

   tobeybash@gmail.com |

Liberalisme er et bredt begrep, og alle har sin egen mening om hva som ligger i begrepet. For meg handler det om frihet til å ta egne valg så lenge valgene ikke går på bekostning av andre. Det handler også om sosial mobilitet, tilgang på utdanning og alle de verktøyene man trenger for å realisere seg selv. At sosialismen har monopol på tiltak for sosial utjevning er derfor en stor misforståelse.

Emile Eduard Nolet (20), 4. vara til direktevalgt

   emileschjoonsby@gmail.com | 41617992