Landsstyret

Landsstyret er Unge Venstres høyeste beslutningsorgan mellom landsmøtene. Det består av 19 medlemmer valgt av fylkene, seks personer valgt av landsmøtet (direktevalgte), en representant fra Liberale Studenter, i tillegg til sentralstyret. Her finner du oversikt og kontaktinformasjon til de direktevalgte.

Konstanse Løfors - Leder av kunnskapspolitisk utvalg

   konstanse.lofors@outlook.com

Jeg er med i Unge Venstre fordi vi setter enkeltmenneskets frihet i fokus. Den største frihetskampen i dag er kampen for å redusere klimagassutslipp. Klimaendringene rammer i størst grad dem som ikke er med på å forurense selv, og derfor er jeg med i et parti som alltid jobber for klima og generasjonsrettferdighet.

Vilde Ystmark - Leder av klima- og miljøutvalget

   vilde.ystmark@live.no

Tobias Bashevkin, direktevalgt

   tobeybash@gmail.com

Ole Kristian Sandvik, direktevalgt

   olk1702@gmail.com

Min hjertesak er å være stemmen til de som ikke alltid blir hørt, det være seg nordlendinger, dyr, kvinner eller rusavhengige.

Elise Johansen, direktevalgt

   45517304 - elijoh98@gmail.com

Frihet er det eneste det virkelig er verdt å kjempe for, og derfor er jeg liberal! Jeg ble politisk aktiv for å gi en stemme til de som ikke høres i samfunnet, og mine hjertesaker er republikk, ruspolitikk, økonomisk politikk og skolepolitikk. Norge trenger en politikk som setter enkeltmenneskene i sentrum, og som tar fremtiden på alvor.

Marcus-André Holst-Pedersen, direktevalgt

   map.macintosh@gmail.com

Jeg er med i Unge Venstre for å bidra til en bedre verden.

Anniken Stokke Lunde, 1. vara til direktevalgt

   annikenstokke@gmail.com

Jeg er med i Unge Venstre fordi vi ser lyst på fremtiden, og tar vare på mangfoldet i samfunnet.
Jeg mener det er helt nødvendig med ny politikk for å ta vare på de svakeste i samfunnet vårt, særlig når det gjelder rusmisbrukere og lengeværende mindreårige asylbarn. Fordi noen må ta ansvar for å skape en bærekraftig velferdsstat som kan være til nytte, også for vi som kommer etter.

Iver Vammervold, 2. vara til direktevalgt

   iver.vammervold95@gmail.com