Sentralstyret

Sentralstyret består av leder av Unge Venstre, to nestledere, internasjonal leder og fem sentralmedlemmer. Sentralstyret har ansvar for driften og ledelsen av Unge Venstre mellom landsstyremøtene. Sentralstyret har møte ca. hver sjette uke. Foto: Yngve Horvei

1
Tord Hustveit (25) – Leder i Unge Venstre

Jeg er liberal fordi jeg tror mennesker som blir gitt tillit tar ansvar. Vi må flytte makt fra staten og over til den enkelte borger slik at hun...

Les mer!

1
Grunde Almeland (26) – 1. nestleder

Noreg kjem kvart einaste år høgt ut på ulike rangeringar, enten det er levestandard, lukke eller anna. Samtidig må vi ikkje tru at det å vere god på...

Les mer!

1
Øydis Lebiko (24) – 2. nestleder

Jeg er med i Unge Venstre fordi jeg mener at folk skal ha friheten til å leve det livet de selv ønsker og til å ta egne valg....

Les mer!

1
Elin Engerbakk (22) – Internasjonal leder

Jeg er medlem av Unge Venstre fordi jeg vil kjempe for dem som ikke har noen stemme. Jeg vil kjempe for de som har vært så uheldige og...

Les mer!

1
Tiril Eid Barland (21) – Sentralstyremedlem

Jeg er med i Unge Venstre fordi vi tar kampen for de svakeste i samfunnet, de som ikke har samme mulighet eller ressurser for å fremme sin sak...

Les mer!

1
Ragnhild Forsberg (21) – Sentralstyremedlem

Jeg er med i Unge Venstre fordi jeg tror man må tenke nytt rundt flere viktige spørsmål. Samfunnet trenger at noen tar opp temaer som personvern, en verdigere...

Les mer!

1
Sondre Hansmark Persen (22) – Sentralstyremedlem

Å være liberal handler for meg om å gi alle mennesker forutsetninger for å leve et selvstendig og godt liv, hvor de kan ta frie valg. Det betyr...

Les mer!

1
Sunniva Eide (23) – Sentralstyremedlem

Jeg er med i unge venstre fordi vi er opptatt av friheten til enkeltmenneske og friheten til den fremtidige generasjon. Vi ser problemene og vi finner løsningene for...

Les mer!

1
Ingeborg Bastiansen (22) – sentralstyremedlem

Jeg er liberal fordi jeg ønsker at alle skal ha muligheten til å velge sin vei i livet, uavhengig av kjønn, legning eller fødeland. Å ha et samfunn...

Les mer!

1
Bjarte Horpestad (19) – 1. vara

Jeg er med i Unge Venstre fordi vi tør å ta de vanskelige debattene, de debattene som er vanskelige men viktige. Temaer som rus, prostitusjon og dyrevelferd er...

Les mer!