Sentralstyret

Sentralstyret består av leder av Unge Venstre, to nestledere, internasjonal leder og fem sentralmedlemmer. Sentralstyret har ansvar for driften og ledelsen av Unge Venstre mellom landsstyremøtene. Sentralstyret har møte ca. hver sjette uke. Foto: Yngve Horvei

1
Sondre Hansmark (22) – Leder i Unge Venstre

Å være liberal handler for meg om å gi alle mennesker forutsetninger for å leve et selvstendig og godt liv, hvor de kan ta frie valg. Det betyr...

Les mer!

1
Tiril Eid Barland (21) – 1. nestleder

Jeg er med i Unge Venstre fordi vi tar kampen for de svakeste i samfunnet, de som ikke har samme mulighet eller ressurser for å fremme sin sak...

Les mer!

1
Ragnhild Forsberg (21) – 2. nestleder

Jeg er med i Unge Venstre fordi jeg tror man må tenke nytt rundt flere viktige spørsmål. Samfunnet trenger at noen tar opp temaer som personvern, en verdigere...

Les mer!

1
Louise Bårdsen (19) – Internasjonal leder
1
Anna Dåsnes (19) – Sentralstyremedlem
1
Johannes Bangum (23) – sentralstyremedlem
1
Lars Brandsås (19) – sentralstyremedlem
1
Bjarte Horpestad (19) – sentralstyremedlem

Jeg er med i Unge Venstre fordi vi tør å ta de vanskelige debattene, de debattene som er vanskelige men viktige. Temaer som rus, prostitusjon og dyrevelferd er...

Les mer!

1
Malin Bjerknes Sviland (19) – sentralstyremedlem
1
Vilde Sofie Nohr (19) – 1. vara til sentralstyret
1
Knut Brandsås (21) – 2. vara til sentralstyret