Hopp til hovedinnhold
Ole Martini

Leder av kontrollkomitéen

Ole Martini

Folk er forskjellige, og har ulike behov. Eg meldte meg inn i Unge Venstre på grunn av partiets liberale menneskesyn. Vi ønskjer å skape fridom for enkeltindividet, samstundes som vi tek vare på dei som fell utanfor. Ved å gje folk meir fridom til å bestemme over eigen kvardag, legg vi til rette for at dei kan oppnå sitt fulle potensial.

Sosiale medier

Instagram

Twitter