Programkomiteen

Programkomiteen er et utvalg nedsatt av landsstyret med hovedansvar for arbeidet med å lage utkast til en ny, helhetlig politisk plattform for Unge Venstre. Vi vil invitere til en åpen og inkluderende dialog med hele organisasjonen. Unge Venstres politiske plattform blir vedtatt endelig av landsmøtet høsten 2020.

Les utkastet og send innspill til programmet ved å trykke på lenken under.

Medlem

Hanna Lein-Mathisen

Medlem

Ole Kristian Sandvik

Medlem

Margit Martinsen

Medlem

Viljar Sæbbe

Medlem

Marika Jenssen

Medlem

Tarjei Svalbjørg

Viktige datoer

  • 1. oktober: Frist for endringsforslag til andreutkastet

  • 16.-18. oktober: Landsstyret innstiller på endringsforslag til andreutkastet

  • 30. oktober-1. november: Landsmøtet i Unge Venstre behandler politisk plattform