Programkomiteen

Programkomiteen er et utvalg nedsatt av landsstyret med hovedansvar for arbeidet med å lage utkast til en ny, helhetlig politisk plattform for Unge Venstre. Vi vil invitere til en åpen og inkluderende dialog med hele organisasjonen. Unge Venstres politiske plattform blir vedtatt endelig av landsmøtet høsten 2020.

Har du innspill til programkomiteen? Send gjerne en e-post til pk@uv.no, så tar vi det med videre.

Medlem

Hanna Lein-Mathisen

Medlem

Ole Kristian Sandvik

Medlem

Margit Martinsen

Medlem

Viljar Sæbbe

Medlem

Marika Jenssen

Medlem

Tarjei Svalbjørg

På grunn av Covid-19 har vi begynt med digitale og ukentlige møter. Fristene har blitt noe forskjøvet. På tross av dette håper vi fortsatt at så mange som mulig i organisasjonen vil engasjere seg i arbeidet med et nytt program.

Fremdriftsplan

  • 25. mai: Frist for innspill til førsteutkastet

  • 22. juni: Førsteutkast sendes ut

  • 27. juli: Frist for innspill til andreutkastet

  • 15. august: Andreutkast sendes ut