Hopp til hovedinnhold

Integrering

Migrasjon har også sine utfordringer, og en vellykket innvandringspolitikk forutsetter en vellykket integreringspolitikk. Skal vi stille strenge krav, må vi også gi gode muligheter.

Globale flyktningstrømmer og arbeidsinnvandring påvirkes av krefter utenfor vår kontroll. Men vi kan selv velge hvordan vi hjelper og inkluderer de som ønsker å ta del i vårt samfunn. Unge Venstre vil styrke integreringen og fange opp flere som i dag faller utenfor.

Unge Venstre vil:

  • Gi alle asylsøkende barn rett til barnehageplass og mulighet til å gå på videregående skole. Dette skal også gjelde de som får endelig avslag eller som venter på å bli overført til et annet europeisk land
  • Åpne for å gi integreringstilskudd til bedrifter i bytte mot arbeid og språkopplæring
  • Jobbe for en raskere bosetting av flyktninger. Staten bør gi insentiver til kommuner som tar imot mindreårige, funksjonshemmede og andre utsatte grupper slik at de ikke blir sittende på mottak over lengre tid
  • Styrke språkopplæringen for asylsøkere på mottak
  • Tilpasse antall timer med norskopplæring etter ferdighetsnivået til den enkelte
  • Legge til rette for at asylsøkere skal kunne ta videregående opplæring, også om de har videregående utdanning fra hjemlandet som ikke godkjennes i Norge

Del artikkelen