Årsmøte i Akershus Unge Venstre

Den 31.1. avholdt vi årsmøtet i fylkeslaget og valgte blant annet nytt styre.Det nye styret er: Hanna Meyer Thuestad, Leder Marcus André Holst-Pedersen, Politisk nestleder Eva Hjorth-Johansen, Organisatorisk nestleder Andreas Hammer Håversen, Styremedlem Maria Møller, Styremedlem Ingrid Caterina Cameron, Styremedlem Jørgen Vikjord, Styremedlem

Alexander Rensvold, 1. vara Ludvig Fjeld Grevstad, 2. vara Gard Mille, 3. vara Constance Hovdan Bakke, 4. vara

Vi gleder oss til et flott år med godt samarbeid og god politikk!