Årsmøte i Bergen Unge Venstre

Velkommen til årsmøte i Bergen Unge Venstre 18 august klokka 16:30 på Wigandgaarden. 


Innkalling og møtebok vil bli sendt ut til medlemmer per e-post.


Frist for å sende inn politiske uttalelser er 11. august. Politiske uttalelser og vedtektsendringer sendes til ragnhildhand@gmail.com.


Forslag til saksliste: ÅM 01/17: Åpning og konstituering ÅM 02/17: Statuttendringer ÅM 03/17: Generell politisk debatt ÅM 04/17: Årsmelding ÅM 05/17: Handlingsplan ÅM 06/17: Regnskap ÅM 07/17: Budsjett ÅM 08/17: Politisk uttalelser ÅM 09/17: Valg ÅM 10/17: Eventuelt


Har du noen spørsmål kan du ta kontakt med leder i Bergen Unge Venstre, Ragnhild Handeland, på e-post ragnhildhand@gmail.com.


Vel møtt til årsmøtet i Bergen Unge Venstre!