Årsmøte i Bergen Unge Venstre

Bergen Unge Venstre skal ha årsmøte 12 august klokka 12:00 - 15:00 på Ungdomshuset 1880.


Her skal det velges nytt styre, debatteres politikk, og vi skal selvsagt ha fest på kvelden. Innkalling og mer informasjon kommer på mail


Forslag til saksliste: ÅM 01/17: Åpning og konstituering ÅM 02/17: Statuttendringer ÅM 03/17: Generell politisk debatt ÅM 04/17: Årsmelding ÅM 05/17: Handlingsplan ÅM 06/17: Regnskap ÅM 07/17: Budsjett ÅM 08/17: Politisk uttalelser ÅM 09/17: Valg ÅM 10/17: Eventuelt


Facebook-arrangementet: https://www.facebook.com/events/1230411830404590/?fref=ts