Årsmøte i Oslo Unge Venstre 09. april

Det er nå sendt ut 1. innkalling til årsmøte i Oslo Unge Venstre. Du er hjertelig velkommen!


Sted: Venstres Hus Når: 09. april 2016, 12:00 til 17:00 Facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/163494320706815/


Stemmerett For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten til Unge Venstre for 2016 betales. Dette kan du gjøre ved å sende "UV [Ditt navn]" til 2440 (50,-) eller ved å betale utsendt faktura som også kan lastes ned på medlem.venstre.no .


Valg Da styret er valgt for et hel periode på ordinært årsmøte 2015, er kun de posisjoner som står uten kandidater på årsmøtet på valg. Det er likevel varslet at noen plasser vil åpne seg. Ta kontakt med valgkomiteens leder Audun Gotaas Bonde på audungotaasbonde@gmail.com om du ønsker informasjon om hvilke verv som er på valg og/eller du ønsker å stille til noen av disse.


Årsmøtemiddag Etter ekstraordinært årsmøte i Oslo Unge Venstre 09. april arrangeres det middag for medlemmer av Oslo Unge Venstre i årsmøtelokalene. På grunn av matbestilling og plass kreves det påmelding for årsmøtemiddagen. Medlemmer som deltar på årsmøtet prioriteres, men du er også velkommen hvis du ikke kan komme på årsmøtet. Facebook-event: https://www.facebook.com/events/445709458971748/ Påmelding: http://goo.gl/forms/ozADE8aKjI


Hvis du er medlem av Oslo Unge Venstre og ikke har mottatt innkallingen, ber vi om at du tar kontakt på ouv@venstre.no