Ønsker du å gjøre en innsats for Unge Venstre?

Da kan du snart få muligheten!


Lørdag 20. september blir det halvtårsmøte i Hordaland Unge Venstre, og årsmøte i Bergen Unge Venstre. Det betyr at du kan stille til styret både i Hordaland og Bergen. På halvtårsmøtet vil det også bli valgt inn delegater til Unge Venstres landsmøte i Larvik 24.-26. oktober. Under følger beskjeder fra de to valgkomitélederne:


Hordaland Unge Venstre

Hei! I forbindelse med halvårsmøtet 20. september skal Hordaland Unge Venstres valgkomité innstille på nye styremedlem i Hordaland Unge Venstre, samt innstille på 12 delegater og fem varadelegater til Unge Venstres landsmøte i Larvik 24. – 26. oktober.

Dersom du ønsker å stille til styret, til landsmøtedelegasjonen eller bare har spørsmål, ta kontakt med meg på e-mail: anders.rykke@gmail.com, eller de andre medlemmene av valgkomiteen, Jørgen Aas og Marcus Lauritsen.


- Med vennlig hilsen. Anders Rykke. Leder av Hordaland Unge Venstres valgkomité.


Bergen Unge Venstre

Årsmøtet til Bergen Unge Venstre lørdag 20. september begynner å nærme seg, og her skal vi blant annet velge et nytt styre. Valgkomiteen består av meg, Ingrid Handeland ogJørgen Aas, og vi ønsker at så mange som mulig melder sin interesse for å påta seg verv for å delta i Unge Venstres beste lokallag! Som medlem av BUV-styre 2014-2015 vil du blant annet komme i kontakt og samarbeide med en rekke kjekke mennesker, lære en hel del om organisasjonsarbeid, teste dine egne ferdigheter, lede et lokallag igjennom en valgkamp og mye mer. Å delta i BUV-styret er en prestisje, hvor to av de tre siste lederne av Unge Venstre har sittet.

Har du lyst til å være en del av mannskapet som seiler BUV-skuta videre inn i fremtiden, tar du kontakt med på e-postadressen t.straatveit@gmail.com.


- Torstein Stråtveit,  Leder av Bergen Unge Venstres valgkomité.