Ann Helen Skaanes - ny generalsekretær i Unge Venstre

Hils på Unge Venstres nye generalsekretær!I mars godkjente landsstyret ansettelseskomiteens innstilling på ny generalsekretær i Unge Venstre. Kontrakten er signert, overlappingen har begynt og Ann Helen vil de neste to årene være fast inventar på Unge Venstres kontorerer hvor hun vil sitte på pengesekken og lede sekretariatets arbeid i samspill med resten av organisasjonen. Hun er den yngste generalsekretæren Unge Venstre har ansatt og er første kvinnelige generalsekretær siden Eva Kvelland (2001-2003).


"Jeg gleder meg til å bidra med å bygge en slagkraftig kampanjeorganisasjon fram mot lokalvalget i 2015", meddeler den påtroppende generalsekretæren.

Ann Helen er 22 år og kommer fra Levanger i Nord-Trøndelag. Hun studerer nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo. Hun har sittet i sentralstyret til Elevorganisasjonen fra 2011-2012, leder for Oslo Liberale studenter og var nestleder i Oslo Europeisk Ungdom.


"Hun virker både engasjert og dyktig. Jeg har ingen tvil om at hun kommer til å gjøre en god jobb" forteller avtroppende generalsekretær Mikal Kvamsdal og følger opp med et helhjertet lykke til.


Ann Helen inntar stillingen fullstendig når nåværende generalsekretær Mikal Kvamsdal avtropper den 1. august 2014.