Annas innlegg til Venstres landsmøte

Kjære landsmøte


Det eneste jeg tenker mer på enn når neste sesong av SKAM kommer, er 24. konsesjonsrunde. For norsk oljepolitikk kan ende opp med å bli ganske skammelig.


Dagens politikk forholder seg ikke til at vi har en klimaavtale, og legger opp til en naivt høy oljepris. I tillegg tar fellesskapet mye av risikoen for nye investeringer. Med dette bakteppet er det verken økonomisk eller klimamessig fornuftig å gå videre med 24. konsesjonsrunde. Vi trenger en full gjennomgang av norsk oljepolitikk.


For vi risikerer store feilinvesteringer som både skader norsk økonomi, og som fører til en svekket klimapolitikk, om vi durer på som før. Den risikoen er ikke jeg villig til å ta.


Klimakampen er min generasjons frihetskamp. Millioner av mennesker kan ende opp på flukt, vi vil få mer ekstremvær og et stort tap av biologisk mangfold om vi ikke klarer å nå klimamålene.


Vi skyver regningen over på fremtidige generasjoner om vi ikke viser vilje til å ta grep i klimapolitikken.


Venstre er på lag med fremtiden. Det innebærer å vise lederskap i vår tids største utfordring. Det beste for Norge og fremtidens generasjoner er et sterkt, maktsøkende Venstre som kan går inn i forpliktende samarbeid med andre partier. I år skal jeg stå enda flere timer på stand, ta enda flere debatter, verve enda flere og jobbe enda hardere enn noen gang før, . For det er kun da vi kan få det til.


Video: https://www.youtube.com/watch?v=Yq2yTZvLwrY