Annas innlegg til Venstres landsmøte

Leder i Oslo Unge Venstre, Anna Dåsnes, sitt innlegg i generell politisk debatt på Venstres landsmøte:Kjære landsmøte


I et liberalt samfunn har alle like muligheter til å lykkes. Utdanning er nøkkelen til integrering, arbeid, utjevning av sosiale forskjeller og personlig utvikling. Viktigheten av kvalitetsutdanning kan ikke gjentas mange nok ganger. Likevel stod det over 2000 asylbarn i skolepliktig alder utenfor skolen ved utgangen av 2015.


Det at asylbarn i mange tilfeller ikke får den undervisningen og oppfølgningen som trengs og at mottaksklasser ofte holdes adskilt fra resten av skolemiljøet er svært problematisk. For når et barn ikke får den utdanningen det trenger, så tar du samtidig fra det barnet så ufattelig mange muligheter.


På politisk kvarter 7. april sa Sylvi Listhaug til NRK at mange av asylbarna har kunstig høye ambisjoner når de kommer til Norge fordi de drømmer om å bli leger og advokater. Listhaug mener at barnas høye ambisjoner kommer til å resultere i at de ender opp som kriminelle i stedet.


Jeg vil påstå at det er nettopp slike fordomsfulle påstander som fører til utenforskap.


Vi burde ha en integreringsminister som er glad for at vi har barn som kommer hit som har som ønske å bidra i det norske samfunnet. En intergeringsminister som legger til rette for at barn som kommer hit får den utdanningen og oppfølgingen som trengs for at de skal ha muligheten til å oppnå sine drømmer. I stedet velger hun å latterliggjøre deres ambisjoner og knuse deres drømmer.


Vi skal ha troa på barn som drømmer. Vi skal si at om du jobber hardt, ja så kan du bli lege. Ikke, dette klarer du ikke, for du er et asylbarn.


Men da må vi også sørge for å legge til rette for at de skal få de mulighetene - gjennom barnehage, et godt skolemiljø og videregående.


Alle barn i Norge skal ha like muligheter til å lykkes - enten du er født i Syria eller Norge. Vi må få asylbarna inn i barnehagen, på skolebenken, inn i skolemiljøet også må vi huske at dette handler først og fremst om barn, ikke flyktninger.