Bevar Europas urskog

Utgått uttalelse vedtatt av Landsstyret 12.06.2016På grensen mellom Polen og Hviterussland ligger Białowieżaskogen, den siste urskogen på det europeiske lavlandet som ennå er bevart. Den har et stort artsmangfold og er skrevet inn på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarvsteder. Til tross for dette ønsker polske myndigheter å hugge ned skogen til fordel for salg av tømmer. Unge Venstre mener vi må tenke langsiktig og ansvarlig for å beskytte Europas eneste lavlandsurskog.


Det er estimert at omkring 20 000 dyrearter holder til i Białowieżaskogen. Blant dyreartene er det 450 fuglesorter, en stor ulvestamme og den største stammen av visent - den europeiske bisonen. Mange av dem er enten utrydningstruede eller finnes kun i denne skogen.


Dessverre ser krefter innad i den polske regjeringen på skogen som en økonomisk ressurs ved å tjene penger på salg av tømmer. Dette er en lignende tilnærming man har hatt til regnskogen og Unge Venstre mener dette er bekymringsverdig. Hogst av urskogen blir møtt med stor kritikk fra flere forskningsmiljøer. Det hevdes også fra miljøorganisasjoner at hogsten kan føre til straffetiltak mot Polen siden landet bryter EUs Natura 2000-prosjekt. Prosjektet omhandler vern av truede eller viktige naturområder, og har som mål å beskytte og bevare biologisk mangfold. Unge Venstre mener at alle land har et ansvar for at vi verner om viktige naturområder som urskogen; Å hugge trær i en verneverdig skog som Białowieżaskogen er et tilnærmet irreversibelt inngrep. Det tar 500 år før man får tilbake naturlig skog. Risikoen for at utrydningstruede dyrearter forsvinner vil øke betraktelig. Unge Venstre mener at Polen og andre land har et ansvar for og verne om utrydningstruede arter.


Nylig ble direktøren for nasjonalparken i Białowieżaskogen sparket, sammen med 32 tilhengere av vern i det polske miljødepartementet. Det nye forskningsrådet som er satt inn regnes for og være langt fra nøytralt. Unge Venstre mener at politisk styring av forskningsmiljøer er svært kritikkverdig, uavhengig av hvilket land dette forekommer i. En politikk som ofrer verneverdige områder for kortsiktig økonomisk vinning er ikke i samsvar med en bærekraftig og fremtidsrettet politikk som alle land har et ansvar for å føre.


Unge Venstre mener • Urskogen Białowieżaskogen og faunaen i den må vernes. • Polen og andre land har et ansvar for å verne om utrydningstruede arter. • At Polen må stanse sine forsøk på politisk styring av forskningsmiljøer. • Norge skal legge press på Polen for å verne Bialtowiezaskogen og vurdere om det er mulig å bruke EØS-midler på skogvern.