Bli kjent med ungdomskandidat Grunde!

Oslo Unge Venstre valgte tidligere i sommer Grunde Almeland som sin kandidat til Oslo Venstres liste til stortingsvalget 2016. Grunde er for tiden 1. nestleder i Unge Venstre og studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Her er en mulighet til å bli litt bedre kjent med han:


Så hvem er du, Grunde?

- Jeg er en 25 år gammel fyr fra Hardanger som for litt over fire år siden forvillet meg til Oslo. Den gang var det på grunn av jobben som landstillitsvalgt i Forsvaret. Da jeg var ferdig der sommeren 2014 valgte jeg å bli værende i Oslo for å starte på rettsvitenskap ved universitetet. Der er jeg fortsatt, og nå har Oslo blitt en by jeg er veldig glad i og som jeg føler meg hjemme i. Når jeg ikke er på universitetet bruker jeg mye av tiden min på vervet som 1. nestleder i Unge Venstre.


Hva gjorde at du meldte deg inn i Venstre og Unge Venstre?

- Der jeg vokste opp var det ikke noe miljø for ungdomspolitikk. Mitt politiske engasjement var derfor i stor grad begrenset til enkelte lokale saker. Blant annet kan jeg nevne at jeg debuterte i lokalavisen med et leserinnlegg om hvorfor skolesammenslåing var en god idé. Da jeg gikk på videregående startet debatten om monstermastene gjennom Hardanger. Det var vel den saken som virkelig kick-startet mitt politiske engasjement. Ikke minst fikk det øynene mine opp for Venstre. Ikke lenge etter ble jeg medlem av Venstre, og startet så smått å være litt aktiv. Etter en stund ble jeg også rekruttert til Unge Venstre, og i 2013 ble jeg valgt inn i internasjonalt utvalg. Siden har det bare ballet på seg.


Hvilke saker brenner du for?

- Jeg ønsker at alle skal ha mulighet til å lykkes. Selv om mitt politiske engasjement er bredt, er det noen saker som jeg mener er spesielt viktige for nettopp dette.


Den første er hvordan vi skal arbeide for en bedre skole. Vi trenger en skole som tar innover seg at hver enkelt elev er forskjellig, og derfor har både ulike interesser og behov. En skole med faglig sterke lærere som evner å formidle tror jeg er den viktigste nøkkelen. Samtidig må vi legge opp skolen på en måte som gjør det mulig å sette sammen en hverdag som motiverer og passer til hver enkelt.


Som jusstudent er justisfeltet, kanskje ikke så overraskende, noe som interesserer meg. En av de sakene som jeg har fått jobbe en del med i Unge Venstre er rettshjelp. Politikere er flinke til å komme med forslag til hvordan samfunnet skal reguleres. Dette fører til en rettsliggjøring som ofte oppleves svært innviklet og utilgjengelig for den enkelte borger. For å sikre at vi har et rettssystem som tar vare på den enkelte er det derfor viktig med et solid rettshjelpsinstitutt som gir alle tilgang på de rettighetene de har krav på.


Generasjonsrettferdighet er ett av de begrepene Unge Venstre og Venstre bruker som jeg virkelig har blitt glad i. Vi som lever i dag må forvalte den verdenen vi har på en så god måte at kommende generasjoner får minst like gode muligheter som oss. Her gjelder det blant annet å arbeide for en offensiv klimapolitikk og en bærekraftig økonomisk politikk.


Har du noen spørsmål til Grunde? Da kan du sende han en mail på grunde@venstre.no


Twitter/Instagram/Snapchat: GrundeA