Bli med i frihetsutvalget

På årets landsmøte blir temaet «Frihet og muligheter - liberalisme for et nytt tiår», og denne anledningen skal vi behandle en stor uttalelse om nettopp dette. Denne uttalelsen lages av frihetsutvalget, og utvalget trenger deg til å bidra!


Hva er frihet? Hva er vår tids store frigjøringskamper? Hvordan sikrer vi frihet og mulighet for alle? Hvordan skal liberalismen se ut i dag for å imøtekomme dagens utfordringer? Alle disse spørsmålene og flere er det frihetsutvalget skal jobbe med å besvare.

For at uttalelsen skal representere bredden i organisasjonen håper vi at alle som er en smule interessert melder seg. Alle medlemmer av Unge Venstre har anledning til å søke, og ingen spesifikke kvalifikasjoner er nødvendig. Det eneste du trenger å gjøre er å skrive en liten tekst på maks 250 ord som sier litt om hvorfor du ønsker å sitte i utvalget. Dette notatet sendes til solveig@ungevenstre.no innen 14.05.2021.

Frihetsutvalget kommer til å ha i all hovedsak ukentlige digitale møter hvor vi arbeider med uttalelsen, og den endelige uttalelsen oversendes 20. september. Da blir det mulig for andre medlemmer å sende inn endringsforslag frem til den 6. oktober, for så til slutt å endelig bli behandlet på landsmøtet.