Bli med Unge Venstre til Hviterussland

17.-19. april arrangerer Unge Venstre årets første seminar i Hviterussland.  Teamet for seminaret er multikulturalisme, og i tillegg til Unge Venstres to representanter, kommer det til å være til stede 20-30 hviterussisk ungdom. Dette er med andre ord en unik mulighet til å oppleve et samfunn med sterkt begrenset ytringsfrihet, samtidig som man får knytte et internasjonal nettverk.


Påmelding

  • Ønsker du å oppleve «Europas siste diktatur», bli kjent med unge fra Hviterussland og ikke minst lære mer om multikulturalisme i Hviterussland? Da må du sende navn, fylke, alder, samt din motivasjon for å reise til Hviterussland og eventuell tidligere internasjonal erfaring til Hviterusslandansvarlig Elin Engerbakk (elinmedhatten@gmail.com) og internasjonal leder Kjersti Brevik Møller (kjersti.moller@venstre.no) innen 29.03.2015. Spørsmål angående turen kan rettes til internasjonal leder.

  • Navn

  • Fylke

  • Alder

  • Motivasjon

  • Tidligere internasjonal erfaring

For å delta på turen er det en egenandel på 500 kr. I tillegg må alle deltagere av sikkerhetshensyn være over 18 år.