Borgerlønn er en frihetsreform!

Vedtatt av Viken Unge Venstre 21.03.2019


Alle fortjener et verdig liv, uansett inntekt, yrke eller sosial bakgrunn. Samfunnet er i endring, og økt automatisering, samt velferdssystemer som skaper fattigdom mer enn de forhindrer den, vil true våre muligheter til å leve frie liv. Ingen skal måtte trenge å trygle staten for sin egen overlevelse. Borgerlønn handler om frihet, trygghet og verdighet.


Borgerlønn har vært utprøvd flere steder. Blant annet Finland og Canada. All data vi har så langt tyder på at disse forsøkene har hatt positiv innvirkning på menneskene som har deltatt. Stressnivået har gått ned, velværet har gått opp, og folk jobber heller ikke mindre.


Med en universell grunninntekt vil alle ha tilgang til mat og tak over hodet. En slik trygghet i bakgrunn vil dette også gjøre det lettere for folk å ta sjanser og følge drømmene sine. Innovasjon og nyskapelse vinner på et samfunn der alle har grunnbleggende tryggheter.


Dagens NAV-system fungerer langt i fra optimalt. Køene er lange, og systemene er kronglete. Tusenvis av mennesker står i kø for å få nødvendig økonomisk støtte for å overleve. Universell grunninntekt vil være med på å lette på trykket hos NAV, samtidig som flere mennesker vil få den hjelpen de trenger. Dette bidrar også til å fjerne byråkrati.


For å sikre alle en grunninntekt mener Viken Unge Venstre at Norge bør innføre borgerlønn. I fremtiden vil flere jobber automatiseres, og det er grunnleggende demokratisk å sikre alle en grunnleggende opptjening til livet.


Derfor mener Viken Unge Venstre:

  • At det skal innføres en universell grunninntekt (borgerlønn) for alle norske statsborgere over 18 år.

  • At borgerlønnen skal finansieres av staten og at den må sees i sammenheng med reduserte utgifter til velferdssystemer og kommunale sosialtjenester.

  • At skattenivået må justeres til et nivå som muliggjør universell grunninntekt