Byutvikling tatt på alvor

Vedtatt på Asker og Bærum Unge Venstres årsmøte


Vi har tre bysentre i Asker og Bærum i dag; Asker, Bekkestua og Sandvika sentrum. Bæringer og askerbøringer snakker i dag mye om å utvikle bylivet i disse stedene og gjøre det mer attraktivt for en møteplass man føler seg knyttet til. En del av måten å få til dette på er ganske åpenbar. Bilene må vekk.

Med bilfrie gater i får vi bysentrum der barn kan løpe rundt og leke, der man kan nyte lyden av latter og fuglekvitter, der ulykker ikke skjer og der beboere og arbeidere ikke plages av støy og luftforurensing hele dagen. Det skal selvfølgelig legges til rette for varelevering, bevegelseshemmede og kommunale tjenester, men alt i alt vil det nesten ikke være biler i det hele tatt. Det er et velutviklet byliv.

Bilfritt Asker, Bekkestua og Sandvika sentrum er også praktisk gjennomførbart. Alle tre stedene er knutepunkter for kollektivtransport med t-bane, busser og tog. I 8. januar 2019 Sandvika vgs tillegg er det fullt mulig å sette fra seg bilen så lenge det gis mulighet til å kjøre inn på de største parkeringsplassene og parkeringshusene utenfor sentrum.

Videre ser man at på Bekkestua bli brosteinsgaten stengt for kjørende i forbindelse med markedsdager og lignende. Det bør ikke være noe problem å få til dette på permanent basis. I Sandvika hadde man gågate for kun 5 år siden. Hvorfor har man skiftet til å skape et byliv med støy, luftforurensing og ulykker?

Asker og Bærum Unge Venstre vil:

  • At gågaten i Sandvika skal gjeninnføres og utvikles med kunstprosjekter og planter.

  • At brosteinsgaten gjennom Bekkestua sentrum skal gjøres om til gågate.

  • At det skal lages en gågate i Asker sentrum.

  • At det skal tas hensyn til bevegelseshemmede, varelevering og kommunale tjenester i gjennomføringen av dette.