Deltakere på Nasjonalakademiet 2017!

Det kom inn svært mange gode søknader til Nasjonalakademiet i år, og det er alltid en utfordring å plukke ut hvilke ti som får delta på Unge Venstres nest høyeste skoleringsnivå. De ti som er plukket ut er høyt kvalifiserte personer som vi er sikker på vil gjøre en viktig innsats for Unge Venstres både i valgkampen og i tiden fremover.

Deltakerne er:


Marcus André Holst-Pedersen Alder: 19 Fylkeslag: Akershus Lokallag: Romerike Unge Venstre Verv: Leder av Romerike Unge Venstre, nestleder i Akershus Unge Venstre.


Trygve Lilli Alder: 20 Fylkeslag: Hordaland Lokallag: Bergen Unge Venstre Verv: Økonomiansvarlig i Bergen Unge Venstre


Louise Bårdsen Alder: 18 Fylkeslag: Oslo Lokallag: Oslo Verv: Medlem i internasjonalt utvalg og styremedlem i Oslo Unge Venstre.


Jonas Toft Alder: 21 Fylkeslag: Troms Lokallag: Tromsø Verv: Nestleder i Tromsø Unge Venstre og styremedlem i Troms Unge Venstre


Ole Kristian Sandvik Alder: 21 Fylkeslag: Oslo Lokallag: Oslo Verv: Nestleder i Oslo Unge Venstre


Eirin Sørå Alder: 18 Fylkeslag: Sør-Trøndelag Lokallag: Trondheim Verv: Leder av Sør-Trøndelag Unge Venstre


Elin Engerbakk Alder: 22 Fylkeslag: Hedmark Lokallag: Nord-Østerdalen Verv: Internasjonal leder og sentralstyremedlem


Simon Seland Alder: 17 Fylkeslag: Oslo Lokallag: Oslo Verv: Styremedlem i Oslo Unge Venstre


Katrine Rennemo Alder: 18 Fylkeslag: Nord-Trøndelag Lokallag: Innherred Verv: Leder i Innherred Unge Venstre


Espen Hansmark Persen Alder: 19 Fylkeslag: Hordaland Lokallag: Bergen Verv: Leder i Bergen Unge Venstre