Deltakere på Nasjonalakademiet 2019!

Det kom inn svært mange gode søknader til Nasjonalakademiet i år, og det er alltid en utfordring å plukke ut hvilke ti som får delta på Unge Venstres nest høyeste skoleringsnivå. De ti som er plukket ut er høyt kvalifiserte personer som vi er sikker på vil gjøre en viktig innsats for Unge Venstre både i valgkampen og i tiden fremover.


Her er deltakerne:

Navn: Ole Martini

Alder: 19

Verv: Leder av Vestland Unge VenstreNavn: Hanna S.F. Lein-Mathisen

Alder: 16

Verv: Styremedlem i Oslo Unge VenstreNavn: August Simonsen

Alder: 21

Verv: Leder av Bergen Unge Venstre, 1. vara til LandsstyretNavn: Idun Gulla Dyrnes

Alder: 19

Verv: 1. nestleder i Viken Unge Venstre, medlem av Internasjonalt utvalgNavn: Johan Malvik

Alder: 19

Verv: Leder i grafisk utvalgFoto: Stig Odenrud

Navn: Timo Nikolaisen

Alder: 19

Verv: 2. nestleder i Viken Unge VenstreNavn: Maud Sørum Vestnes

Alder: 22

Verv: 2. vara til LandsstyretNavn: Bjørn Værnes Fiske

Alder: 22

Verv: 2. nestleder i Trøndelag Unge Venstre, medlem av Kunnskapspolitisk utvalgNavn: Ane Breivik

Alder: 20

Verv: Sentralstyremedlem i Unge VenstreNavn: Vegard Gamme Svello

Alder: 17

Verv: Leder av Innlandet Unge Venstre