Demokrati for Hong Kong nå!For Unge Venstre er demokrati og menneskerettigheter kompromissløse verdier. Hong Kongs befolkning bør bli konsultert og lyttet til gjennom en demokratisk prosess for å finne byens ledere, uten at dette styres av det kinesiske kommunistpartiet. Når myndighetene i Kina trosser innbyggeres grunnleggende rettigheter, skal det som i andre tilfeller, møtes av krass kritikk fra resten av verden.


Hong Kong har siden 1997 vært under kinesiske styresmakter. Under ordningen «One country, two systems» har den tidligere britiske kolonien beholdt en viss grad av lokalt demokratisk selvstyre. I september samlet hundrevis av studenter seg i Hong Kong i en protest mot dette. Protestene kom som følger av at den kinesiske regjeringen i sommer begynte å vise motvilje mot å la Hong Kong avholde et planlagt, fritt valg i 2017 med mindre alle kandidater til regjeringen ble forhåndsgodkjent.


De fredelige demonstrasjonene mot det stadig mer autoritære regimet i Hong Kong har blitt møtt med tåregass, trusler og vold. I et forsøk på å beskytte seg mot tåregassen, har folket begynt å beskytte seg med paraplyer, noe som har gitt navnet «paraply-revolusjonen». Flere og flere av Hong Kongs innbyggere tok til gatene for å kreve demokrati, og mange frykter at demonstrasjonene til slutt vil bli møtt med brutal motstand, og dermed føre til et blodbad som i massakren på Den himmelske freds plass for 25 år siden.


Unge Venstre mener at den norske regjeringen har et ansvar for å stå opp for demokrati og menneskerettigheter i utlandet. Den norske regjeringen og utenriksminister Børge Brende må støtte demokratiaktivistene i Hong Kong, og utfordre EU til å legge et større press på Kina for å skape en demokratisk utvikling i regionen. Om situasjonen eskalerer med mer vold må sanksjoner som visumnekt innføres, inntil en dialog med Hong Kong er gjenopprettet.


Unge Venstre ønsker: - At Norge skal støtte paraplyrevolusjonen i Hong Kong - At EU skal ta en aktiv rolle i konflikten, og innføre visumnekt til medlemmer av den kinesiske regjeringen dersom det brukes grov vold mot aktivistene. - At Hong Kong skal, som planlagt, få avholde frie valg av regjering i 2017, uten innblanding fra kinesiske myndigheter.