Dyr har egenverdi

Uttalelse vedtatt på ordinært årsmøte til innlandet Unge Venstre 28.Desember 2020.


Dyr har egenverdi. Derfor vil Innlandet Unge Venstre sikre dyrs rettigheter, velferd og frihet. Dyrs rettigheter må styrkes, velferden må bli bedre, og friheten til å leve gode liv, utfolde seg, og utføre sine naturlige behov er en kamp for de som ikke har en stemme selv.


Dyrs naturlige behov skal respekteres. Vi ser dessverre fortsatt at mange dyr i Norge opplever at deres naturlige behov og instinkter ikke blir respektert - Tross Dyrevelferdsloven: “Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger”. Dyrs rettigheter og velferd må styrkes, derfor vil Innlandet Unge Venstre grunnlovsfeste dyrs egenverdi.


Dyrs rettssikkerhet må styrkes. Dyr skal forsvares mot den urett de blir påkjent. Kriminalitet mot dyr må bekjempes. Innlandet Unge Venstre vil ha dyrepoliti i hele landet og strengere straffer for kriminalitet mot dyr.


Et av mange Venstre-seiere i regjering er å avvikle pelsdyrnæringa. Dette er en seier for dyrene. Ville dyr skal ikke lide i små bur der de ikke får utført sine naturlige behov. Forbudet mot pelsdyroppdrett slår i kraft i 2025. Innlandet Unge Venstre vil sikre at forbudet mot pelsdyroppdrett når mål så tidlig som mulig. Innlandet Unge Venstre mener Norge skal si tydelig nei til all pelsdyroppdrett, derfor vil vi innføre et importforbud mot pels.


Mange bønder og gårdsbruk har husdyr de er glad i. Dessverre gjør etterspørselen etter store mengder kjøtt for en billig pris, og mangel på strenge krav og regler til dyrevelferden i landbruket at de fleste gårdsbruk ikke klarer tilfredsstille dyrenes naturlige behov. Det skal lønne seg for landbruket å ta gode valg for dyrenes velferd. Derfor vil Innlandet Unge Venstre vil gi insentiver til gårdsbruk som driver i tråd med god dyrevelferd.


Det er helt nødvendig å stille krav og ha tydelige regler for sikre god dyrevelferd. Dyr skal leve gode liv, med god livskvalitet og få utført sine naturlige behov.


Dyrs livskvalitet og velferd skal prioriteres foran nytteverdien det måtte ha for oss mennesker. Mange dyr avles frem slik at de får dårligere helse og livskvalitet. Innlandet Unge Venstre vil forby avl av dyr som er er avlet frem som hindrer god livskvalitet og overpopulasjon.


96 prosent av dyr i landbruket får ikke være ute. Dyr som får være ute og utføre sine naturlige behov er glade dyr. Det burde stilles krav til at alle landbruksdyr skal ha uteareal der de får utført sine naturlige behov.


Dyr trenger plass å utfolde seg på og omgivelser som tilpasser seg dyrenes behov. Arealgrensen for per dyr i binger bør utvides, og bingene burde tilpasses dyrenes behov.


Etter en kalvefødsel skilles ofte moren og kalven fra hverandre nesten rett etter fødselen. Dette gir store påkjennelser og belastninger for begge parter. Det burde stilles et minstekrav i tråd med god dyrevelferd for hvor lenge kalven og moren skal være sammen etter fødsel.


Et lite bur kan ikke gi høns god dyrevelferd. Burhøns får ikke utfoldet seg eller utført sine naturlige behov, derfor vil Innlandet Unge Venstre forby burhøns. Og begynne å kjønnssortere egg ved hjelp av dagens moderne teknologi for å unngå dagens praksis som er å avlive hanekyllinger.


Forbrukere skal enkelt kunne ta gode valg for dyrenes velferd. Innlandet Unge Venstre vil innføre merking av dagligvarer som har blitt produsert i tråd med god dyrevelferd.


Innlandet Unge Venstre kjemper for frihet til alle, også for de som ikke har en stemme. Pelsdyrnæringa må avvikles og landbruket må omstilles i en bedre retning for dyr og bønder. Dyrs rettigheter, velferd og frihet må styrkes.