Elevenes frihet står på spill

Skrevet av Johan Malvik, Ingvild Nese og Marcus Holst-Pedersen,

ungdomskandidater i Bærum, Asker og Viken

F.v.: Johan Malvik, Ingvild Nese, Marcus Holst-Pedersen

Elever i Asker og Bærum kan fritt velge hvilken videregående skole de skal gå på. Denne friheten vil bli skutt ned dersom venstresiden tar kontrollen i det nye fylkestinget i Viken etter valget.


SV vil rane elevene

I Budstikka 26. juli illustrerer Erik Skolem, medlem i Bærum SV, godt hva som står på spill dette valget. SV vil nemlig, i likhet med de andre partiene på venstresiden, skrote fritt skolevalg. Det vil være et ran av elevenes mulighet til å velge den skolen som passer dem best.


Skolem argumenterer for at fritt skolevalg ikke er fritt i det hele tatt, ettersom opptaket er karakterbasert. Alternativet til fritt skolevalg er nærskoleprinsippet, der elevene må ta til takke med den geografisk nærmeste skolen. Opptak basert på postnummer er omtrent så lite fritt som man får det.


Heller frihet enn A4-system

Skolem hevder også i innlegget sitt at tilhengere av fritt skolevalg ikke har respekt for at individer er forskjellige. Dette er en merkelig påstand som faller på sin egen urimelighet. Fritt skolevalg handler jo nettopp om å anerkjenne at elever er forskjellige. Derfor må vi la dem velge selv, og ikke tre dårlige A4-løsninger over hodene deres.


Ingen skoler er like, og ingen elever er like.


Et mangfold i skoletilbudet er en berikelse for elevene, men kun om de faktisk har muligheten til å velge mellom flere tilbud på menyen.


Fritt skolevalg funker

Fritt skolevalg i Akershus har vært en suksess. Elevene kan søke på hvilken skole de vil i fylket, men har forrang egen region (Asker & Bærum, Romerike eller Follo). Dersom et utdanningsprogram ikke finnes i egen region, kan elevene søke på det i en annen region og konkurrere på like vilkår. I tillegg er fem prosent av skoleplassene på alle skoler satt av til manuell fordeling for å hindre at elevene med lavest karaktersnitt får ufrivillig lang skolevei.


Omtrent 9 av 10 elever i Akershus kommer inn på førstevalget sitt for både skole og utdanningsprogram, og fylket er blant de beste i landet på fullført og bestått. Det er ingen grunn til å skrote denne ordningen – annet enn en ideologisk trang til å detaljstyre folks liv, så klart.


Fengsel: ja, fritt skolevalg: nei?

Det er ikke lenge siden vi fullførte videregående skole selv. Vi søkte oss til ulike skoler av ulike grunner, men fellesnevneren vår var at vi gjorde veldig bevisste valg. Og nei, det var ikke den nærmeste skolen. Vi er ubeskrivelig takknemlige for at vi hadde muligheten til å velge selv, for vi ser nå at denne friheten ikke kan tas for gitt. Dersom venstresiden vinner valget i Viken vil tusenvis av elever i Akershus miste denne muligheten. Som 15-åring kan man altså havne i fengsel, men å velge skole selv har visst blitt for mye å be om.


Gi ungdom regien på eget liv

Husk at det er to valg denne høsten. Utfallet av fylkestingsvalget kan få store konsekvenser for elevenes mulighet til å forme sin egen fremtid. Venstre vil gi ungdom regien på sitt eget liv, og sier ja til fritt skolevalg.Innlegget ble først publisert 31. juli i Budstikka