En felles europeisk humanitær redningsaksjon i Middelhavet

Oppdatert: 4. okt. 2018

Uttalelse vedtatt av Landsstyret 15.03.15 - utgått

I dag setter flere hundre tusen mennesker sitt eget liv på spill for å kryss Europas grenser. Konflikten i Syria har i følge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sendt mer enn 3.7 millioner mennesker på flukt, og antallet flyktninger som ønsker å ta seg inn i Europa vil sannsynligvis øke kraftig i fremtiden. Dette er et problem som trenger en løsning kjapt.


Menneskerettighetserklæringens artikkel 14 sier at «(1) Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse.» I 2014 mistet mer enn 3000 flyktninger livet i forsøk på å krysse middelhavet. Den Italienske marinen reddet over 100.000 flyktninger fra oktober 2013-2014, men har nå formelt avsluttet sin redningsaksjon «Mare Nostrum».


Unge Venstre mener det er feil at Italia skal ta dette ansvaret alene.


Et tapt liv er et for mye, og alle land i Europa har et felles ansvar for å redde så mange liv som mulig, særlig innenfor kontinentets grenser. Alle mennesker er født like, og har således rett til å søke lykken utenfor sitt opprinnelsesland. Hvert eneste liv som går tapt innenfor Europas grenser er ett for mye, og alle land i Europa har en felles moralsk plikt til å redde så mange liv som mulig.


Frykten for en økning i antall flyktninger som forsøker å krysse middelhavet dersom en humanitær redningsaksjon opprettes er ikke en gyldig grunn til å rømme fra vår moralske plikt til å redde menneskeliv.


Unge Venstre er bekymret for at dødstallene kommer til å øke i fremtiden. Noen mener at man burde overlate ansvaret til Frontex, men dette vil medføre at man skaper en interessekonflikt mellom det humanitære ansvaret og grensekontroll.


Unge Venstre ønsker: 

- Å opprette en felles europeisk humanitær redningsaksjon i Middelhavet

- At samarbeidet baseres på et roterende ansvar mellom alle land som grenser mot kysten

- At redningsaksjonen baseres på et humanitært grunnlag, og at Frontex holdes utenfor samarbeidet

- En felles innsats for å øke antallet oppholdstillatelser for Syriske flyktninger i Europa