En fri og ansvarlig pornoverden

Uttalelse vedtatt av landsstyret 24.05.20På skjermer over hele verden vises bilder av sex daglig. Sex er en naturlig del av de fleste menneskers liv, men er også dessverre noe av det mest stigmatiserte vi finner. Pornobransjen har blitt allmenngjort med webkameraet, og er en feiring av å eie sin egen seksualitet og en bauta mot moralismens kalde grep.

Nå er det igjen krefter som vil tvinge pornobransjen ut på gaten med forbud. I Unge Venstre er vi tydelige på at pornoforbud og nettfilter kun vil skape enda flere problemer enn det løser.

Alle bransjer har sine sorte får, og pornobransjen er neppe noe unntak. Likevel løser vi ikke eventuelle urettferdigheter ved forbud og restriksjoner. Uryddige forhold i næringslivet kommer vi til livs ved å stille folk til ansvar, f.eks. gjennom verktøy som arbeidsmiljøloven. Pornobransjen bør ansvarliggjøres som alle andre, ikke forbys.

Forbud vil alltid skape svarte marked. Når man allerede jobber helt utenfor loven blir åpenbart veien kort til å bryte flere lover. Derfor kan ikke feminisme bare handle om å forby alt man velger å klistre merkelappen “kvinnefiendtlig” på. Løsningen ligger her, som i mange andre tilfeller, i å regulere næringen med fornuft. 

Vi vil bidra til mer kunnskap og tryggere rammer rundt porno. For Unge Venstre er det helt tydelig at et forbud ikke vil oppnå denne målsetningen, men snarere gjøre forholdene enda verre for alle i porno- og sexbransjen. Sunne holdninger rundt seksualitet skapes ikke av porno alene, på samme måte som porno alene ikke skaper dårlige holdninger. Derfor er det viktig å reformere seksualitetsundervisningen i skolen, og å få porno på timeplanen. Barn bør allerede fra barnehagealderen lære om grensesetting, kjønn, kropp og forskjellige seksualiteter. 

Unge Venstre tror også på at enkeltmenneskets frihet må maksimeres. Samtykkende seksuelle handlinger mellom myndige skal ikke moraliseres, også på film. Vi må bruke forbrukermakten i samfunnet og stille krav til leverandører av porno, ikke innføre restriksjoner på enkelte nettsider. Normene i samfunnet vårt er i stadig endring, og hva det norske folk skal få se på internett skal ikke bestemmes av politikere. Autoritære grep som å blokkere og forby nettsider er uakseptable for et åpent og fritt samfunn. 

Porno er også en av mange måter å finne ut av hva man liker og ikke liker. Som med andre medier må vi møte den med et kritisk blikk, og nyansere bildet ytterligere. Her ligger nøkkelen til å sikre at alle barn og unge eier sin egen seksualitet og har et sunt forhold til både porno og andre medieinntrykk.

Å ha friheten til å ha sex for penger er feminisme i praksis, også foran kamera. Derfor sier vi ja til både porno og en bedre seksualitetsundervisning.

Unge Venstre vil:

  • Styrke seksualitetsundervisningen med flere timer og med temaer som grensesetting, kjønnsmangfold, kropp og seksualitet, allerede fra barnehagealder

  • Styrke organisasjoner og institusjoner som holder seksualitetsundervisning i skolen, og som jobber for sexarbeideres rettigheter 

  • Kreve variert og kvalifisert undervisning av lærere og eksterne som skal undervise seksualitetsundervisning

  • Ikke forby porno som i dag er lovlig

  • Styrke arbeidsforholdene og sikre trygge kontrakter, sykepenger og pensjon for mennesker i porno- og sexbransjen

  • Sikre gode exit-programmer og omskolering for de som vil ut av porno- og sexbransjen

  • Fjerne sexkjøpsloven og hallikparagrafen