En kulturskole for alle

Uttalelse vedtatt på årsmøtet til Trøndelag 2018.Det er i år 21 år siden det ble obligatorisk å ha en kulturskole tilknyttet grunnskolen i Norge. I 2017 var det 100 000 elever i kulturskolene rundt i landet og rundt 25 000 barn på venteliste. Likevel nedprioriteres kulturskolen gang på gang når statsbudsjett og kommunebudsjett behandles. Kulturskolen har bare blitt en utgiftspost og et tilbud for barn med rike foreldre.


I Trondheim koster det 1 890,50 for en elevplass ved kulturskolen i Malvik koster det 3 122 kroner per år. Prisene øker nesten hvert år. I opplæringsloven §13-6 står det:

Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles.


Når en kulturskoleplass koster så mye som mellom 1000 og 4000 tusen kroner, følger ikke kommunene loven om et kulturtilbud til barn og unge, det blir til de barna som kommer fra velstående familier og ikke til for alle barn og unge.


I tillegg er tilbudet som gis i de forskjellige kommunene veldig forskjellig. I noen tilfeller er det kun gitar- og pianoøvelser øvelser mens i andre kommuner har du skuespill, notekurs, dans og mye mer. Dette følger heller ikke nødvendigvis prislappen.


Kulturskolen spiller en kjempeviktig rolle i hvordan resten av kulturlivet i kommunen gjør det. En kommune med en stor og velfungerende kulturskole får flere inn i korps, kor, teaterlag o.l. Når kulturskolen nedprioriteres vil også resten av kulturlivet kjenne ettervirkningene. Dette fører til at mange barn aldri vil finne en hobby de trives med.


Unge Venstre vil:

  • Styrke samarbeidet mellom grunnskolen og kulturskolen ved å styrke musikkundervisningen med lærere fra den kommunale kulturskolen.

  • Sikre at alle barn og unge i kommunene får tilgang til et likeverdig tilbud

  • Lage en ordning som sikker at barn av lavinntektsfamilier kan søke om moderasjon på elevkontingent.

  • Sikre at kulturskolebudsjettene blir styrket slik at flere kan benytte tilbudet.

  • Se på muligheten for å inkludere spill/e-sport i kulturskoletilbudet.

  • Se bredere på begrepet kultur i forbindelse med kulturskolen.