En mangfoldig organisasjon

Vedtatt på ordinært årsmøte i Oslo Unge Venstre 10.oktober 2020.Det representative demokratiet kjennetegnes med at alle skal ha like stor mulighet til å påvirke. Oslo vokser som samfunn, og det er viktig at Oslo Unge Venstre er en mangfoldig organisasjon. Formålet med mangfoldsperspektivet er at alle er like ulike. Spørsmålet blir om det mangfoldige ofte blir likestilt med det unormale, og sett som en motpol til det normale eller vanlige? Ofte har kjønn, funksjonsgrad og etnisitet vært sentrale målestokker for et mangfoldig samfunn.


Oslo Unge Venstre må utvikle god kunnskap rundt mangfold. Medlemmene skal kunne snakke om mangfold, og forstå viktigheten av et mangfoldig samfunn. Mangfold bidrar til bredere kunnskap innenfor organisasjonen, som vil være med på å utvikle god politikk. I tillegg vil kunnskap rundt mangfold og kultur bevisstgjøre medlemmene om samfunnet, og demokratiet.


Fra valget i 2015 ser man stor forskjell i valgdeltakelse blant de ulike bydelene. I tidligere valg har vi sett at flere av bydelene i Oslo vest gjerne har høy valgdeltakelse, mens mange av bydelene i Oslo øst har under 60% deltakelse. I et velfungerende demokrati er man avhengig av valgdeltakelse. Oslo Unge Venstre må mer bli tydelige i bydelene i Oslo øst, ved å blant annet å stå på stand, oppfordre til valgdeltakelse og være tydelige hvor vi står i politikken.Oslo Unge Venstre vil:

  • Jobbe for å forbedre organisasjonen, slik at den blir mer mangfoldig.

  • Styrke mangfold- og kulturkompetansen hos medlemmene i organisasjonen

  • Jobbe for økt valgdeltakelse i Oslo