En mer fornuftig matpolitikk for fremtiden

Uttalelse fra Hordaland Unge Venstre.


Det er en myte at økologisk mat er langt mer næringsrik, miljøvennlig og trygg enn tradisjonelt produsert mat. Det er på tide at vi får en matpolitikk som setter fornuft foran følelser.I Norge og i den vestlige verden har det lenge vært en matvarekategori som omtales som økologisk. Regjeringen har satt et mål om at 15% av all matproduksjon skal være økologisk innen 2020.  I Norge regnes økologisk mat for å være mat som inneholder minimalt med tilsetningsstoffer, har mindre negativ innvirkning på miljøet enn ved konvensjonell matproduksjon og ingen bruk av kjemiske og syntetiske sprøytemidler. Hordaland Unge Venstre mener at regjeringen skal fjerne sitt mål om 15% økologi og heller fokusere på dyrevelferd og bærekraft.


Økologi kan virke bra på overflaten, men det er mindre effektivt og miljøvennlig enn et konvensjonelt landbruk når mengden mat per hektar vurderes. Hordaland Unge Venstre mener at norsk landbruk burde være basert på vitenskap, heller enn følelser.


-Det er ikke grunnlag for å si at økologisk mat er bedre eller dårligere for helsen enn konvensjonelt produsert mat, konkluderer en sammenligning gjennomført av vitenskapskomiteen for mattrygghet på oppdrag for mattilsynet. I rapporten kommer det også frem at forskjellene i næringsinnhold i maten og dyrevelferd i landbruket er svært små. Hordaland Unge Venstre mener at dyrevelferden i landbruket på generelt grunnlag burde bedres betraktelig, og at det burde lages en merkeordning for godt dyrehold.


Økologisk landbruk er heller ikke bærekraftig nok på lang sikt. Et eksempel er at økologisk landbruk per hektar slipper ut mindre klimagasser som CO2, men grunnet et betydelig lavere mengde mat produsert ender de totale CO2 utslippene knyttet til økologisk landbruk på et høyere nivå. I en metastudie publisert i 2012 fant H.L Toumisto og medarbeidere blant annet ut at økologisk landbruk fører med seg 82% større arealbehov enn et konvensjonelt landbruk. Mens artsmangfoldet i økologisk jord er høyere enn tilsvarende i konvensjonelt jordbruk glemmer man at artsmangfoldet i skogsområder er enda høyere.  Hordaland Unge Venstre mener at landbruket burde ta hensyn til helhetlige klima og miljøkonsekvenser når bruk av sprøytemidler og tilsetningsstoffer vurderes.


FNs organisasjon for ernæring og landbruk sier at for å brødfø verdens økende befolkning må vi produsere mer mat på samme areal, ikke avskoge mer land, som økt økologisk produksjon vil kreve. Målet for fremtiden må være et bærekraftig og ansvarlig jordbruk som ikke er basert på absolutter, myter eller følelser, men heller fornuft og vitenskap. Derfor mener Hordaland Unge Venstre at vi burde bytte ut økologisk med bærekraftig som merkeordning for gode landbruksprodukter.


Hordaland Unge Venstre mener at

- norsk landbruk burde være basert på vitenskap, heller enn følelser.

- Hordaland Unge Venstre mener at dyrevelferden i landbruket på generelt grunnlag burde bedres betraktelig, og at det burde lages en merkeordning for godt dyrehold.

- landbruket burde ta hensyn til helhetlige klima og miljøkonsekvenser når bruk av sprøytemidler og tilsetningsstoffer vurderes.

- Det skal innføres en merkeordning for bærekraftig landbruk