En mer rettferdig adopsjonsordning

Oppdatert: 5. okt. 2018

Utgått


I en verden bestående av 40 millioner foreldreløse barn adopterer stadig færre nordmenn barn fra utlandet. Unge Venstre mener denne utviklingen går i feil retning.


Dessverre foregår det ikke like mange internasjonale adopsjoner i Norge som det burde gjort. Antallet adopsjoner fra utlandet i Norge har gått fra 785 i 2002 til 154 i 2013. Det er en nedgang på over 80 prosent. Norge har gjennom Haag-konvensjonen forpliktet seg til å bidra til at barn får vokse opp i en familie. Unge Venstre mener dette er et tydelig signal om at ordningen ikke fungerer etter sin hensikt. Når adopsjonen ikke fungerer, går det på bekostning av foreldreløse barn verden over. Norge har gjennom Haag-konvensjonen forpliktet seg til å bidra til at barn får vokse opp i en familie. Da holder det ikke at tilbudet er der, det må også være rettferdig.

Kostnad har lenge vært en bremsekloss i rekrutteringen av flere adoptivforeldre. Adopsjonsstøtten har vært for lav. Heldigvis fikk Venstre i samarbeid med KrF gjennomslag for å heve adopsjonsstøtten i budsjettforhandlingene med regjeringen i 2014.

I dag har mange vilkår, betingelser og strukturer i adopsjonssystemet gjort det for vanskelig å gjennomføre adopsjoner. Det som i utgangspunktet skulle bedre barnas sikkerhet, har heller gjort det for byråkratisk, tidkrevende, og strengt. Dette fører til færre adopsjoner. Unge Venstre mener man alltid skal søke det som er til barnas beste, og det er ikke tilfelle slik det er i dag.

Den globale trenden er at adopsjon blir lettere og bedre. Dessverre er Norges regelverk gammeldags. Flere land som det før var uaktuelt å adoptere fra, har nå fått langt bedre strukturer. Det gir sjanser vi bør gripe. Derfor bør Norge åpne for adopsjon fra flere land.

Unge Venstre vil:

- Lette på vilkårene for å adoptere barn - Utarbeide et nytt regelverk for internasjonale adopsjoner - Forbedre markedsføringen av adopsjon - Åpne for adopsjon fra flere land