En morallov som øker avstanden

Dette innlegget sto på trykk i Verdens Gang 10.08.2015 som et svar til Grethe Bøe-Waals innlegg i VG. Det er først og fremst de prostituerte som taper på sexkjøpsloven

Grethe Bøe-Waal skriver 01.08 om hvorfor hun ikke vil oppheve sexkjøpsloven. Som Venstre-manner jeg kjempeglad for å være i samme parti som en så reflektert og dyktig skribent som Bøe-Waal. Samtidig opplever jeg at hun bommer på viktige punkter i innlegget sitt. Bøe-Waal skriver at syretesten på om man virkelig er for legalisert prostitusjon er om man selv ville jobbet som prostituert. Det er et absurd premiss. Vi antar ikke at alle som er positiv til militæroperasjoner vil gå og verve seg til tjeneste, eller at alle som er for selvbestemt abort uansett vil abortere selv.


Bøe-Waals premiss sier i praksis at ingen kan være positiv til noe uten å selv ha

intensjon om å gjøre det. Det ødelegger debatten om temaer som kan være vanskelige. Det er helt riktig at dagens prostitusjonsmarked har store grupper av rusmisbrukere og menneskehandelofre. Disse har vi en plikt til å hjelpe. Utfordringen er nettopp at sexkjøpsloven gjør det vanskeligere å hjelpe disse. Når markedet skyves ut av lyset og inn i mørke bakgater blir det vanskeligere å oppdage og hjelpe mennesker i desperate livssituasjoner. Sexkjøpsloven bidrar

dessverre til dette. Når politiet med loven i hånd for eksempel kan få prostituerte kastet ut av boligen sin på grunn av sexkjøpsloven og hallikparagrafen skader vi de vi helst skal hjelpe.


Vi må tilby prostituerte i dag et bedre oppfølgings- og helsetilbud, og gode løsninger for de som ønsker å komme seg ut av markedet. Det klarer vi ikke når markedet er forbudt. Et rammeverk som beskytter de prostituerte i et sexmarked er umulig å opprette uten at vi får markedet under regulering og kontroll. Et forbud gjør det stikk motsatte, det er å overlate makten til alle andre. Vi har straffebud mot menneskehandel, vold og overgrep utenfor sexkjøpsloven. Da står vi igjen med en morallov som kun øker avstanden mellom de vi vil beskytte og de som skal gi beskyttelsen.


Jeg vet ikke om jeg ville vært prostituert selv, eller om vi noen gang vil få et samfunn lik det fantasisamfunnet Bøe-Waal beskriver. Likevel vil jeg heller se nøden i øynene og hjelpe mennesker i umulige livssituasjoner enn å forby meg ut av problemet. Det eneste vi faktisk oppnår med forbudet er å gjøre hjelp og støtte vanskeligere, og hverdagen mer usikker for prostituerte. Det er det først og fremst ofre for menneskehandel, rusmisbruk, vold og overgrep som taper på. Derfor bør

vi oppheve sexkjøpsloven.


Morten Grinna Normann

Bystyrekandidat i Oslo og Venstre-mann.

Ungdomskandidat for Oslo Unge Venstre.