En regjering som kutter utslipp og omstiller Norge

Uttalelse vedtatt av Unge Venstres landsmøte 30.10.20


De borgerlige partiene har styrt Norge i 7 år. Utslippene går ned for fjerde året på rad. Vi ligger i rute til å nå vårt første klimamål noensinne. Over halvparten av bilene som selges er en elbil, og vi satser på kollektiv og jernbane. Vi verner rekordmange områder mot oljeleting og tar bedre vare på rovdyrene våre. De siste årene har skolen fått et kraftig løft. Vi stiller krav til læreren og gir tusenvis mulighet til etter- og videreutdanning. Flere elever fullfører videregående, og vi gir mer frihet til hver enkelt elev gjennom fagfornyelsen.


Vi gir mer til de som trenger det mest. Tusenvis av barn har fått gratis kjernetid i barnehage, vi tar imot flere kvoteflyktninger, og rusomsorgen har blitt bedre. Etter flere tiår med en feilslått straffepolitikk skal vi endelig gjennomføre en historisk rusreform som hjelper mennesker med rusavhengighet fremfor å straffe dem. Selv om det er lett å stå på utsiden og virke ren og rank, får Venstre i regjering gjennomslag for det som virkelig betyr noe. Vi kutter utslipp, gir elevene mer kunnskap og frihet, og tar vare på de menneskene som trenger det mest.


Velferdsstatens bærekraft er under press. Vi er helt avhengig av å sikre fortsatte reformer for å sikre velferd i fremtiden. Vi må forvalte skattepengene mer effektivt dersom vi skal sikre frihet for alle - både for oss som lever i dag, og for de som kommer etter oss.


Unge Venstre mener dagens regjering bestående av Venstre, Høyre og KrF bør fortsette etter stortingsvalget i 2021.


Vi peker på Erna Solberg som vår foretrukne statsminister, og mener det er viktig at Venstre fortsetter i regjering for å sikre kutt i klimagassutslipp, mer frihet i skolen og et løft for de som trenger det mest.


Unge Venstre:

  • Mener klimakrisen er vår tids største utfordring. Derfor må kampen mot klimaendringene være den viktigste for en regjering Venstre deltar i.

  • Mener dagens regjering bestående av Venstre, KrF og Høyre er den best egnede konstellasjonen til å gjennomføre det grønne skiftet og omstille Norge

  • Peker på Erna Solberg som vår foretrukne statsminister