En smartere alkoholpolitikk

Oppdatert: 22. feb. 2020

Utgått - vedtatt på landsstyremøtet 18.12.16

Over tid har det vært en skjev utvikling av alkoholavgiftene, hvor særlig forholdet mellom øl, vin og brennevin er endret i gal retning. Siden 1995 har brennevinsavgiften økt med 18,2 %, avgiftene på vin med 48,2 % og ølavgiften med hele 62,7 %.


Norske ølavgifter er dermed blitt så høye at de er mer enn dobbelt så høye som de svenske, seks ganger så høye som danske og ti ganger så høye som polske. Dette gjør det norske ølmarkedet sårbart for handelslekkasje og smugling.

Tollvesenets tall viser at ølbeslagene er mer enn tidoblet siden årtusenskiftet, og de anslår at bare 5-10 % av det som blir forsøkt innsmuglet blir beslaglagt.


For å bøte på dette mener Unge Venstre det bør gjennomføres en omlegging av alkoholavgiften der en større del av skattetrykket kommer på sterk alkohol, som er mest skadelig. De samlede avgiftene på alkohol skal ikke gå opp eller ned.


De høye avgiftene på øl går særlig utover de mange småskalabryggeriene i Norge. EØS-avtalen gir adgang til å redusere alkoholavgiftene med inntil 50 prosent for uavhengige bryggerier med årsvolum under 20 millioner liter. Unge Venstre tror en reduksjon av avgiftene på øl med styrke opp til 10 prosent for småskalabryggerier kan bidra til å styrke mangfoldet i norsk ølproduksjon, og mener ulike modeller for moderate avgiftskutt for de minste bryggeriene bør vurderes som en del av den provenynøytrale omleggingen.


Unge Venstre vil: • Gjennomføre en omlegging av alkoholavgiften med høyere avgift på brennevin og lavere avgift på svakere alkoholholdige drikker, der det samlede avgiftsnivået ikke går opp eller ned • redusere alkoholavgiftene for småskalabryggerier